Το φυσικό μας κατάστημα στην Κλεισόβης λειτουργεί με νέο έκτακτο ωράριο Δ-Π 10:00 - 18:00 και το Σάββατο 10:00 - 16:00. Πριν την επίσκεψη σας στο καταστημα ενημερωθείτε για τα μέτρα πρόληψης. Μένουμε όλοι υγιείς.
 
FREE SHIPPING for orders over 85.00

Adafruit Bluefruit LE SPI Friend - Bluetooth Low Energy (BLE)

The Bluefruit LE SPI Friend makes it easy to add Bluetooth Low Energy connectivity to anything with 4 or 5 GPIO pins. With SPI, you don't have to worry about baud rates, flow control, or giving up a hardware UART port.
09-00002633
Gross Weight: 0kg
Company: Adafruit
Made in: USA
In Stock
Ships in 24 Hours
No stock in retail store
21.50
Without VAT 17.34
+
WISHLIST COMPARE

DESCRIPTION

Would you like to add powerful and easy-to-use Bluetooth Low Energy to your robot, art or other electronics project? Heck yeah! With BLE now included in modern smart phones and tablets, its fun to add wireless connectivity. So what you really need is the new Adafruit Bluefruit LE SPI Friend!

The Bluefruit LE SPI Friend makes it easy to add Bluetooth Low Energy connectivity to anything with 4 or 5 GPIO pins. With SPI, you don't have to worry about baud rates, flow control, or giving up a hardware UART port. Connect to your Arduino or other microcontroller using the common four-pin SPI interface (MISO, MOSI, SCK and CS) plus a 5th GPIO pin for interrupts (to let the Arduino know when data or a response is ready).

This multi-function module can do quite a lot! For most people, they'll be very happy to use the standard Nordic UART RX/TX connection profile. In this profile, the Bluefruit acts as a data pipe, that can 'transparently' transmit back and forth from your iOS or Android device. You can use our iOS App or Android App, or write your own to communicate with the UART service.

If you like Serial communication more than SPI, we also have a version that can talk UART

The board is capable of much more than just sending strings over the air!  Thanks to an easy to learn AT command set, you have full control over how the device behaves, including the ability to define and manipulate your own GATT Services and Characteristics, or change the way that the device advertises itself for other Bluetooth Low Energy devices to see. You can also use the AT commands  to query the die temperature, check the battery voltage, and more, check the connection RSSI or MAC address, and tons more. Really, way too long to list here!

Download our free Android/iOS app and you're ready to rock!

Using our Bluefruit iOS App or Android App, you can quickly get your project prototyped by using your iOS or Android phone/tablet as a controller. We have a color pickerquaternion/accelerometer/gyro/magnetometer or location (GPS), and an 8-button control game pad.

You can do a lot more too!

Why use Adafruit's Module?

There are plenty of BLE modules out there, with varying quality on the HW design as well as the firmware. So why should you go with this one?

One of the biggest advantages of the Adafruit Bluefruit LE family is that we wrote all of the firmware running on the devices ourselves from scratch. We control every line of code that runs on our modules ... and so we aren't at the mercy of any third party vendors who may or may not be interested in keeping their code up to date or catering to our customer's needs.

Because we control everything about the product, we add features that are important to our customers, can solve any issues that do come up without begging any 3rd parties, and we can even change Bluetooth SoCs entirely if the need ever arises!

Specifications:

  • ARM Cortex M0 core running at 16MHz
  • 256KB flash memory
  • 32KB SRAM
  • Transport: SPI at up to 4MHz clock speed
  • 5V-safe inputs (Arduino Uno friendly, etc.)
  • On-board 3.3V voltage regulation
  • Bootloader with support for safe OTA firmware updates
  • Easy AT command set tunneled over SPI protocol to get up and running quickly
  • 23mm x 26mm x 5mm / 0.9" x 1" x 0.2"
  • Weight: 3g