Το φυσικό κατάστημα θα παραμείνει κλειστό από 14/8 έως και 19/8. Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες θα αποστέλλονται κανονικά.

Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists, designers, hobbyists, and anyone interested in creating interactive objects or environments.
Arduino Uno Rev3
25.00 23.80 (με ΦΠΑ)
Arduino UNO WiFi
39.90 (με ΦΠΑ)
Arduino Leonardo
25.00 (με ΦΠΑ)
Arduino Mega 2560 Rev3
45.00 (με ΦΠΑ)
Arduino Mega 2560 ADK Rev3
55.00 (με ΦΠΑ)
Genuino MEGA 2560 - GBX00067
43.00 (με ΦΠΑ)
Arduino Mini 05 - A000087 (with Headers)
17.50 (με ΦΠΑ)
Arduino Pro Mini 328 - 5V/16MHz
11.70 (με ΦΠΑ)
Arduino Pro Mini 328 - 3.3V/8MHz
11.70 (με ΦΠΑ)
Arduino Micro (w/out Headers)
20.00 (με ΦΠΑ)
Arduino Micro - with Headers (A000053)
22.50 (με ΦΠΑ)
Genuino MICRO - GBX00053
22.50 20.25 (με ΦΠΑ)
Arduino Nano - A000005
28.00 (με ΦΠΑ)
Arduino Mini 05 - A000088 (without Headers)
16.00 (με ΦΠΑ)
Arduino DUE (A000062)
49.00 (με ΦΠΑ)
Arduino M0 Pro (Zero Pro)
51.90 (με ΦΠΑ)
Arduino Industrial 101 - A000126
42.00 (με ΦΠΑ)
Genuino 101 - GBX00005
41.50 37.35 (με ΦΠΑ)
Genuino ZERO - GBX00003
53.00 42.40 (με ΦΠΑ)
Genuino MKR1000 - GBX00004
41.00 36.90 (με ΦΠΑ)
Arduino ISP
15.00 (με ΦΠΑ)
Arduino Fio
29.20 (με ΦΠΑ)
Arduino Pro 328 - 5V/16MHz
17.50 (με ΦΠΑ)
Arduino Pro 328 - 3.3V/8MHz
17.50 (με ΦΠΑ)
Arduino YUN - A000008
85.00 (με ΦΠΑ)
Arduino Yun with POE - A000003
90.00 (με ΦΠΑ)