Το φυσικό κατάστημα θα παραμείνει κλειστό από 14/8 έως και 19/8. Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες θα αποστέλλονται κανονικά.

Arduino Proto Shield Rev3
3.80 (με ΦΠΑ)
Arduino Mega Proto Shield Rev3
6.00 (με ΦΠΑ)
Arduino Proto Wireless Shield
17.00 (με ΦΠΑ)
SparkFun ProtoShield Kit
11.70 (με ΦΠΑ)
SparkFun MegaShield Kit
21.00 (με ΦΠΑ)
SparkFun Ardumoto - Motor Driver Shield
29.20 14.60 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
SparkFun PWM Shield
23.40 (με ΦΠΑ)
SparkFun GPS Shield
17.50 8.75 (με ΦΠΑ)
Arduino Motor Shield Rev3
26.50 (με ΦΠΑ)
Arduino Wireless SD Shield
19.90 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Electric Imp Shield
23.40 11.70 (με ΦΠΑ)
Dual DC Motor Shield
24.00 (με ΦΠΑ)
SparkFun MP3 Player Shield
30.00 (με ΦΠΑ)
ProtoScrewShield
17.50 (με ΦΠΑ)
Mux Shield II
29.20 (με ΦΠΑ)
Adafruit Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit - v2.3
24.50 (με ΦΠΑ)
LCD Shield for Arduino 16x2 Blue
25.00 (με ΦΠΑ)
SparkFun Power Driver Shield Kit
23.40 (με ΦΠΑ)
ProtoShield for Arduino Pro Mini
3.50 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Joystick Shield - Bare PCB
5.80 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Arduino Ethernet Shield Rev3 - Compatible
14.00 (με ΦΠΑ)
SparkFun USB Host Shield
29.20 (με ΦΠΑ)
SparkFun Monster Moto Shield
81.90 (με ΦΠΑ)
SparkFun PoEthernet Shield
46.80 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Arduino ProtoShield - Bare PCB
5.80 (με ΦΠΑ)
SparkFun Weather Shield
46.80 23.40 (με ΦΠΑ)
PCB Proto Shield UNO for Arduino
3.00 (με ΦΠΑ)
PCB Proto Shield MEGA for Arduino
4.00 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Adafruit Assembled Data Logging shield for Arduino
18.00 (με ΦΠΑ)
Adafruit I2C Controlled + Keypad Shield Kit (LCD 16x2)
18.40 (με ΦΠΑ)
Adafruit 16-Channel 12-bit PWM/Servo Shield
21.50 (με ΦΠΑ)
Relay Shield V2
22.00 (με ΦΠΑ)