Το φυσικό μας κατάστημα στην Κλεισόβης θα παραμείνει κλειστό λόγω των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες θα αποστέλλονται κανονικά αλλά με καθυστερήσεις στις παραδόσεις λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας στις εταιρίες courier.
 
FREE SHIPPING for orders over 85.00

BBC:MOVE Mini Tipper Trailer Add-On V2

Get more from :MOVE mini for the BBC microbit with the servo driven Tipper Truck add-on. Code it via the MakeCode Editor & use your buggy as a construction bot.
83-00005670
Gross Weight: 0kg
Company: Kitronik
Part Number: 5670
Made in: China
In Stock
Ships in 24 Hours
No stock in retail store
15.50
Without VAT 12.50
+
WISHLIST COMPARE

DESCRIPTION

With this, the latest version of our Tipper Truck add-on for :MOVE mini MK2 for the BBC microbit, everyone's favourite little programmable robot buggy just got much better. Robots often do more than just :MOVE from A to B, and with this add-on so can :MOVE mini.

Although this add on has been designed to work with :MOVE mini MK2 it can also be fitted to the original :MOVE mini. We have produced two sets of build instructions as there is a slightly different procedure for each. The MK1 and MK2 build instructions can both be found in the resources section below.

Previously on :MOVE mini, we; drew shapes, controlled it via bluetooth, controlled it with a second microbit, and we also coded a variety of light shows. Now, it can totally carry and dump stuff too!

This self assembly Tipper Truck add-on kit is made from the same materials as :MOVE mini, designed in keeping with the :MOVE mini aesthetic, and also comes with the servo required to move the Tipper Truck trailer up and down.

There is a very simple Servo:Lite board hack that enables the control of the third servo, you can find out how here. Once the kit is fully assembled, the Tipper Truck can be coded with the Microsoft MakeCode Editor.

 

NOTES

 • In order to use this accessory you must enable the third servo functionality to be able to connect the third servo to the Servo:Lite board, some soldering is required in order to do this. The header pins required for this are supplied with this kit. Also, enabling the third servo disables the onboard ZIP LEDs. If you undo the third servo hack and return the board to its original state, the onboard ZIP LEDs will be re-enabled. We have produced a short guide showing how to enable the third servo and how to revert this change, read it here.
 • This kit requires mechanical assembly.
 • This kit requires some soldering.
 • Requires:

THE PACKAGE INCLUDES

 • 1x Set of Tipper Truck parts.
 • 1x Mini 180 Degree Servo.
 • 8x M2 6mm Pan head steel screw.
 • 5x M2 16mm Pan head steel screw.
 • 8x M2 Hex Full width nut.
 • 2x 6mm Counter sunk M3 screw.
 • 2x 10mm Counter sunk M3 screw.
 • 2x M3 Washers.

SPECIFICATIONS

 • Dimensions: 100x65x61mm

FEATURES

 • When attached to :MOVE mini MK2 this kit offers a fun introduction to the world of DIY robotics.
 • Code it with the Microsoft MakeCode Editor.
 • Use in conjunction with an App and control it over Bluetooth.
 • Use the radio function and a second microbit as a controller.

VIDEO

:MOVE mini for microbit add-ons by Kitronik

Choose from our range of add-ons for :MOVE mini for microbit. Each add-on brings a new ability to your :MOVE mini that also presents new and exciting coding challenges. All backed up with a huge selection of free coding tutorials. The :MOVE mini is a 2 wheeled robot that is suitable for autonomous operation, remote control projects via a Bluetooth application or being controlled using a second BBC microbit as a controller via the microbits radio functionality.