Αντίσταση Carbon 1/4W 5% 180ohm
[Price will be updated]
Εξαντλημένο
Resistor SMD 0805 1/8 1.5Kohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Resistor SMD 0805 1/8 4.7Kohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Resistor SMD 0805 1/8 68ohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Resistor SMD 0805 1/8 100Kohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Resistor SMD 0805 1/8 10Kohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Resistor SMD 0805 1/8 1Kohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Resistor SMD 0805 1/8 220ohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Resistor SMD 0805 1/8 1.2Kohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Resistor SMD 0805 1/8 100ohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Resistor SMD 0805 1/8 15Kohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Resistor SMD 0805 1/8 390Kohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Resistor SMD 0805 1/8 330ohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Resistor SMD 0805 1/8 47Kohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Resistor SMD 0805 1/8 470ohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Resistor SMD 0805 1/8 0ohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Resistor SMD 0805 1/8 10ohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Resistor SMD 0805 1/8 680ohm
0.0081 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 300Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 200Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 1Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 3Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση Carbon 1/4W 5% 1ohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση Carbon 1/4W 5% 2.2ohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση Carbon 1/4W 5% 3.3ohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση Carbon 1/4W 5% 4.7ohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση Carbon 1/4W 5% 5.6ohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση Carbon 1/4W 5% 6.8ohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση Carbon 1/4W 5% 8.2ohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση Carbon 1/4W 5% 10ohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση Carbon 1/4W 5% 15ohm
0.01 (με ΦΠΑ)