Τελεστικός Ενισχυτής UA741
0.2952 (με ΦΠΑ)
Τελεστικός Ενισχυτής LM358
0.3000 (με ΦΠΑ)
Τελεστικός Ενισχυτής LF353N
0.4000 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Τελεστικός Ενισχυτής 4 καναλιών - TL084
0.55 (με ΦΠΑ)
Συγκριτής Τάσης LM311
0.3000 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Τανταλίου Case A 16V 10uF
0.2000 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Πυκνωτής Πολυεστερικός 68nF 100V
0.0800 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 6.8nF 100V
0.0800 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 47nF 100V
0.0800 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 470nF 63V
0.0492 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 4.7nF 100V
0.0800 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 33nF 100V
0.0800 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 330nF 63V
0.2000 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 3.3uF 63V
0.60 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Πυκνωτής Πολυεστερικός 3.3nF 100V
0.0800 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 22nF 100V
0.0800 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 220nF 63V
0.0800 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 2.2uF 50V
0.80 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 2.2nF 100V
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 1uF 63V
0.3000 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 1nF 100V
0.0800 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 15nF 100V
0.0800 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 150nF 63V
0.10 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 10nF 100V
0.0800 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 100nF 63V
0.0492 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Πολυεστερικός 100nF 440V
0.2500 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Πυκνωτής Πολυεστερικός 1.5nF 100V
0.0800 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός Μονολιθικός 330nF 100V
0.2500 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Πυκνωτής Κεραμικός Μονολιθικός 22pF
0.0600 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός Μονολιθικός 1nF
0.0600 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός Μονολιθικός 150pF
0.0600 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός Μονολιθικός 10nF
0.0600 (με ΦΠΑ)