Αντίσταση 1W Carbon 5% 10ohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1W Carbon 5% 15ohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1W Carbon 5% 100ohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1W Carbon 5% 120ohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Resistor 1W Carbon 5% 180ohm
0.04 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1W Carbon 5% 220ohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1W Carbon 5% 390ohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1W Carbon 5% 560ohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1W Carbon 5% 680ohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1W Carbon 5% 1Kohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1W Carbon 5% 2.2Kohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1W Carbon 5% 4.7Kohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1W Carbon 5% 10Kohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1W Carbon 5% 22Kohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1W Carbon 5% 56Kohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1W Carbon 5% 100Kohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1W Carbon 5% 330Kohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1W Carbon 5% 470Kohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1W Carbon 5% 1Mohm
0.0370 (με ΦΠΑ)