Βίδα M3 - 6mm (Hexagon Cut)
0.0615 (με ΦΠΑ)
Βίδα M3 - 18mm (Hexagon Cut)
0.0738 (με ΦΠΑ)
Βίδα M1.6 3mm
0.0492 (με ΦΠΑ)
Βίδα M1.6 5mm
0.0492 (με ΦΠΑ)
Βίδα M1.6 6mm
0.0492 (με ΦΠΑ)
Βίδα M1.6 8mm
0.0492 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2 5mm
0.0492 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2 5mm Black
0.0492 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2 10mm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2 10mm Black
0.0246 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2 14mm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2 16mm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2 20mm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 5mm
0.0492 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 5mm Black
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 10mm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 10mm Black
0.0246 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 14mm
0.0492 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 20mm
0.0500 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 20mm Black
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M3 - 5mm
0.0246 (με ΦΠΑ)
Βίδα M3 5mm Black
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M3 5mm Πλαστική
0.0800 (με ΦΠΑ)
Βίδα M3 6mm
0.0246 (με ΦΠΑ)
Βίδα Μ3 - 8mm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M3 - 10mm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M3 10mm Black
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M3 10mm Πλαστική
0.0985 (με ΦΠΑ)
Βίδα M3 - 10mm (Hexagon Cut)
0.0615 (με ΦΠΑ)
Βίδα M3 - 12mm
0.0246 (με ΦΠΑ)
Βίδα M3 - 16mm
0.04 (με ΦΠΑ)
Βίδα Μ3 - 20mm
0.0492 (με ΦΠΑ)