Βίδα M3 - 6mm (Hexagon Cut)
0.0615 (με ΦΠΑ)
Βίδα M3 - 18mm (Hexagon Cut)
0.0738 (με ΦΠΑ)
Low Profile Screws M5 - 30mm
0.2000 (με ΦΠΑ)
Low Profile Screws M5 - 40mm
0.2000 (με ΦΠΑ)
Low Profile Screws M5 - 50mm
0.3000 (με ΦΠΑ)
Screw M3 - 45mm (Hexagon Cut)
0.35 (με ΦΠΑ)
Βίδα M1.6 3mm
0.0492 (με ΦΠΑ)
Βίδα M1.6 5mm
0.0492 (με ΦΠΑ)
Βίδα M1.6 6mm
0.0492 (με ΦΠΑ)
Βίδα M1.6 8mm
0.0492 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2 5mm
0.0492 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2 5mm Black
0.0492 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2 10mm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2 10mm Black
0.0246 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2 14mm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2 16mm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2 20mm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 5mm
0.0492 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 5mm Black
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 10mm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 10mm Black
0.0246 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 14mm
0.0492 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 20mm
0.0500 (με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 20mm Black
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M3 - 5mm
0.0300 (με ΦΠΑ)
Βίδα M3 5mm Black
0.0370 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Βίδα M3 5mm Πλαστική
0.10 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Βίδα M3 6mm
0.0246 (με ΦΠΑ)
Βίδα Μ3 - 8mm
0.04 (με ΦΠΑ)
Βίδα M3 - 10mm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Βίδα M3 10mm Black
0.0370 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Βίδα M3 10mm Πλαστική
0.10 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο