Ρουλεμάν

Φίλτρα
Φίλτρα

Φίλτρα

Τύπος
Εσ.Διάμετρος/Άξονας

mm  –  mm

  • 3mm
  • 70mm
Εξ.Διάμετρος Ρουλεμάν

mm  –  mm

  • 6.35mm
  • 110mm
Λίπανση
Θωράκιση
Υλικό
Εταιρεία
Διαθεσιμότητα