ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.


Motor Mounts

Φίλτρα
Φίλτρα

FILTERS

Μotor Diameter
Manufacturer (1)
Availability
3.60
Aluminium, NEMA 17, NEMA 17, OEM, China
The NEMA 17 stepper motors can be mounted to 2020 Aluminum Extrusion using this plate. To mount the motor requires 4x M3x8 screws. 2x M5x8 screws and...
In Stock
Ships in 24 Hours
+

0.60
OEM, China
These dampers will fit NEMA 17 sized stepper motors , commonly used on 3d Printers and other CNC type machinery. Benefits of using cork dampers /...
In Stock
Ships in 24 Hours
+

1.80
NEMA 17, OEM, China
You have a stepper motor, but you need to attach it to your 3D printer project? Not so easy if you don't have a stepper motor mount just like this fine one...
In Stock
Ships in 24 Hours
+

0.80
20mm, OEM, China
In Stock
Ships in 24 Hours
+

0.80
12mm, OEM, China, Το προϊόν είναι εξάρτημα και δεν αποτελεί έτοιμη συσκευή.
This compact bracket from enables convenient mounting of popular, Sanyo-style miniature metal gearmotors . The plastic bracket encloses the otherwise...
In Stock
Ships in 24 Hours
+