Φίλτρα
Φίλτρα

Φίλτρα

Αρχιτεκτονική Καλωδίου
Εταιρεία
Διαθεσιμότητα

Ένα jump wire (γνωστά και ως jumper, jumper wire, jumper cable, καλώδιο DuPont ή DuPont wire/cable - που ονομάζεται έτσι λόγο του κατασκευαστή τους) είναι ένα ηλεκτρικό καλώδιο ή μια ομάδα καλωδίων, που έχουν ακροδέκτες θυλικούς ή αρσενικούς σε κάθε άκρο τους (ή μερικές φορές είναι και χωρίς ακροδέκτες - είναι απλώς "επικασσιτερωμένα"), τα οποία συνήθως τα χρησιμοποιούμε για τη διασύνδεση των εξαρτημάτων σε ένα breadboard ή άλλου πρωτοτύπου ή κυκλώματος δοκιμής ή με άλλο εξοπλισμό ή εξαρτήματα, χωρίς να απαιτείται συγκόλληση.

49-00024161
Εξαντλημένο
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
0.60
49-00024162
Εξαντλημένο
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
0.70
49-00024163
Εξαντλημένο
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
0.80
49-00024164
Εξαντλημένο
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
0.90
49-00024165
Εξαντλημένο
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
1.00
19-00020817
Εξαντλημένο
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
0.4000
19-00020818
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
0.60
11-00015557
Εξαντλημένο
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
2.90
19-00080191
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
0.2000
19-00080192
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
0.3000
19-00080193
Εξαντλημένο
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
0.4000
19-00080194
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
0.50
19-00080195
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
0.60
39-00013608
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
0.2000
39-00013609
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
0.3000
39-00013610
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
0.4000
39-00013611
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
0.50
39-00013612
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
0.60
1 2 3 4 5 6 7