Αισθητήρας Υπερήχων 2 - 400cm SR04
2.50 (με ΦΠΑ)
Photo Resistor LDR 5mm
0.2000 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας DS18B20
1.90 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Υπερύθρων (Πομπός-Δέκτης) TCRT5000 950nm
1.30 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Υγρασίας & Θερμοκρασίας DHT11
1.90 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας LM35 Αδιάβροχος
5.50 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Ανίχνευσης Κίνησης HC-SR501
2.80 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας LM35D
1.60 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Υγρασίας Εδάφους
1.90 (με ΦΠΑ)
Tilt Sensor
0.4000 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας DS18B20 Αδιάβροχος
4.50 (με ΦΠΑ)
Non-Invasive Current Sensor - 30A
11.70 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας - Υγρασίας RHT03 (DHT22)
6.90 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας LM335Z
1.50 (με ΦΠΑ)
Optical Detector / Phototransistor - QRD1114
1.50 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας TMP36
1.60 (με ΦΠΑ)
Flex Sensor 2.2"
9.30 (με ΦΠΑ)
Hall Effect Sensor - US1881
1.20 (με ΦΠΑ)
Μικρόφωνο 2.2ΚΩ
0.50 (με ΦΠΑ)
Hall Effect Sensor Linear - SS49 (bipolar)
1.60 (με ΦΠΑ)
Flex Sensor 4.5"
15.80 (με ΦΠΑ)
Pressure Sensor 3 - 36 PSI (4250PA)
18.00 (με ΦΠΑ)
Force Sensitive Resistor - Small
7.00 (με ΦΠΑ)
Infrared Proximity Sensor Long Range - Sharp GP2Y0A02YK0F
11.90 (με ΦΠΑ)
Piezo Element
0.60 (με ΦΠΑ)
Distance Sensor GP2Y0D810Z0F
8.60 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Hall Effect Sensor TLE4935L (Latch)
1.50 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Non-Invasive Current Sensor - 30A
9.90 (με ΦΠΑ)
MFRC-522 NFC/RFID Controller Breakout Board
5.90 (με ΦΠΑ)
Force Sensitive Resistor 0.5"
7.99 (με ΦΠΑ)
Phototransistor 3mm ( Infrared receiver)
0.2000 (με ΦΠΑ)
Thermistor 10K
0.4000 (με ΦΠΑ)