Αισθητήρας Υπερήχων 2 - 400cm SR04
2.50 (με ΦΠΑ)
Photo Resistor LDR 5mm
0.2000 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας DS18B20
1.90 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Υπερύθρων (Πομπός-Δέκτης) TCRT5000 950nm
1.30 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Υγρασίας & Θερμοκρασίας DHT11
1.90 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας LM35D
1.60 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Ανίχνευσης Κίνησης HC-SR501
2.80 (με ΦΠΑ)
Tilt Sensor
0.4000 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Υγρασίας Εδάφους
2.50 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας DS18B20 Αδιάβροχος
4.50 (με ΦΠΑ)
Non-Invasive Current Sensor - 30A
11.70 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας LM335Z
1.50 (με ΦΠΑ)
Optical Detector / Phototransistor - QRD1114
1.50 (με ΦΠΑ)
Flex Sensor 2.2"
9.30 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας TMP36
1.60 (με ΦΠΑ)
Hall Effect Sensor - US1881
1.20 (με ΦΠΑ)
Μικρόφωνο 2.2ΚΩ
0.5000 (με ΦΠΑ)
Hall Effect Sensor Linear - SS49 (bipolar)
1.60 (με ΦΠΑ)
Force Sensitive Resistor - Small
7.00 (με ΦΠΑ)
Flex Sensor 4.5"
15.80 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Pressure Sensor 3 - 36 PSI (4250PA)
18.00 (με ΦΠΑ)
Infrared Proximity Sensor Long Range - Sharp GP2Y0A02YK0F
12.00 (με ΦΠΑ)
Hall Effect Sensor TLE4935L (Latch)
1.50 (με ΦΠΑ)
Distance Sensor GP2Y0D810Z0F
8.60 (με ΦΠΑ)
Force Sensitive Resistor 0.5"
7.99 (με ΦΠΑ)
Piezo Element
0.8000 (με ΦΠΑ)
Non-Invasive Current Sensor - 30A
12.00 (με ΦΠΑ)
Infrared Proximity Sensor - Sharp GP2Y0A21YK
12.00 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Δόνησης - Μεγάλος Όρθιος
3.50 (με ΦΠΑ)
SparkFun Hall-Effect Current Sensor Breakout - ACS712
9.30 (με ΦΠΑ)