Οι αισθητήρες θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται για να δίνουν την θερμοκρασία του χώρου ή του υγρού μετατρέποντας, αναλόγως την έξοδο τους, την τάση, την αντίσταση ή το ρεύμα μετά απο κάποια επεξεργασία ενός μικροελεγκτή σε βαθμούς °C. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας ποικίλουν σε ψηφιακούς και αναλογικούς καθώς επίσης και στο εύρος μέτρησής τους αλλά και την ακρίβεια μέτρησης.

 

 

Αισθητήρας Θερμοκρασίας LM335Z
1.50 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας DS18B20
1.90 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας LM35D
1.60 (με ΦΠΑ)
Thermistor 10K
0.4000 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας TMP36
1.60 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας - Υγρασίας RHT03 (DHT22)
7.80 (με ΦΠΑ)
Digital Temperature Sensor with TCN75A
5.00 (με ΦΠΑ)
Thermocouple Type-K Glass Braid Insulated
16.30 (με ΦΠΑ)
Infrared Thermometer - MLX90614
19.00 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αισθητήρας Θερμοκρασίας - Υγρασίας AM2315
29.90 (με ΦΠΑ)
SparkFun IR Thermometer Evaluation Board - MLX90614
58.50 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας LM35 Αδιάβροχος
5.50 (με ΦΠΑ)
Soil Temperature/Moisture Sensor
61.40 (με ΦΠΑ)
Thermistor 10Kohm - Threading
1.50 (με ΦΠΑ)
Humidity & Temperature Sensor - SHT11
11.00 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Thermistor 100K
0.4000 (με ΦΠΑ)
Thermistor 100Kohm with Cable for 3D Printer
1.50 (με ΦΠΑ)
Thermocouple Type-K Glass Braid Insulated - K
12.20 (με ΦΠΑ)
10K Precision Epoxy Thermistor - 3950 NTC
4.90 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Adafruit BME280 I2C or SPI Temperature Humidity Pressure Sensor
24.50 (με ΦΠΑ)
Adafruit Sensiron SHT31-D Temperature & Humidity Sensor Breakout
17.20 (με ΦΠΑ)
SparkFun Humidity and Temperature Sensor Breakout - Si7021
14.00 (με ΦΠΑ)
High Temp Waterproof DS18B20 Digital temperature sensor + extras
18.40 (με ΦΠΑ)
MCP9808 High Accuracy I2C Temperature Sensor Breakout Board
6.20 (με ΦΠΑ)
Digital Temperature & Humidity Sensor (AM2301)
7.90 (με ΦΠΑ)
One-Wire Ambient Temperature Sensor - MAX31820
2.40 (με ΦΠΑ)
Platinum RTD Sensor - PT100 - 3 Wire 1 meter long
14.90 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Adafruit PT100 RTD Temperature Sensor Amplifier - MAX31865
18.60 (με ΦΠΑ)
SparkFun Digital Temperature Sensor Breakout - TMP102
6.20 (με ΦΠΑ)
Kitronik Temperature Sensor Breakout Board
4.90 (με ΦΠΑ)