Οι αισθητήρες θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται για να δίνουν την θερμοκρασία του χώρου ή του υγρού μετατρέποντας, αναλόγως την έξοδο τους, την τάση, την αντίσταση ή το ρεύμα μετά απο κάποια επεξεργασία ενός μικροελεγκτή σε βαθμούς °C. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας ποικίλουν σε ψηφιακούς και αναλογικούς καθώς επίσης και στο εύρος μέτρησής τους αλλά και την ακρίβεια μέτρησης.

 

 

Adafruit AMG8833 IR Thermal Camera Breakout
49.90 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Waveshare Αισθητήρας Θερμοκρασίας-Υγρασίας DHT22
10.90 (με ΦΠΑ)
Waveshare Αισθητήρας Θερμοκρασίας-Υγρασίας DHT11
3.90 (με ΦΠΑ)
Waveshare Sensors Pack
49.90 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας - Υγρασίας RHT03 (DHT22)
7.80 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Υγρασίας & Θερμοκρασίας DHT11
2.80 (με ΦΠΑ)
Digital Temperature & Humidity Sensor (AM2301)
7.90 (με ΦΠΑ)
Thermocouple Amplifier with 1-Wire Breakout Board - MAX31850K
18.40 (με ΦΠΑ)
Adafruit BME280 I2C or SPI Temperature Humidity Pressure Sensor
24.50 (με ΦΠΑ)
Adafruit Sensiron SHT31-D Temperature & Humidity Sensor Breakout
17.20 (με ΦΠΑ)
MCP9808 High Accuracy I2C Temperature Sensor Breakout Board
6.20 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Adafruit PT100 RTD Temperature Sensor Amplifier - MAX31865
18.60 (με ΦΠΑ)
Adafruit PT1000 RTD Temperature Sensor Amplifier - MAX31865
18.50 (με ΦΠΑ)
SparkFun IR Thermometer Evaluation Board - MLX90614
58.50 (με ΦΠΑ)
SparkFun Humidity and Temperature Sensor Breakout - Si7021
14.00 (με ΦΠΑ)
SparkFun Digital Temperature Sensor Breakout - TMP102
6.20 (με ΦΠΑ)
Kitronik Temperature Sensor Breakout Board
4.90 (με ΦΠΑ)
Digital Temperature Sensor with TCN75A
5.00 (με ΦΠΑ)
Humidity & Temperature Sensor - SHT11
11.00 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αισθητήρας Θερμοκρασίας LM335Z
1.50 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας DS18B20
1.90 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας LM35D
1.60 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας TMP36
1.60 (με ΦΠΑ)
One-Wire Ambient Temperature Sensor - MAX31820
2.40 (με ΦΠΑ)
Infrared Thermometer - MLX90614
19.00 (με ΦΠΑ)
Thermistor 10K
0.4000 (με ΦΠΑ)
Thermistor 100K
0.4000 (με ΦΠΑ)
NTC Thermistor 100Kohm EPCOS
3.60 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Thermistor 100Kohm with Cable for 3D Printer
1.20 (με ΦΠΑ)
NTC Thermistor 100Kohm DO35
1.80 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Thermistor 10Kohm - Threading
1.50 (με ΦΠΑ)