Το φυσικό μας κατάστημα στην Κλεισόβης λειτουργεί με νέο έκτακτο ωράριο Δ-Π 10:00 - 18:00 και το Σάββατο 10:00 - 16:00. Πριν την επίσκεψη σας στο καταστημα ενημερωθείτε για τα μέτρα πρόληψης. Μένουμε όλοι υγιείς.
 
FREE SHIPPING for orders over 85.00

Triple-axis Magnetometer (Compass) Board - HMC5883L

in category Movement
A magnetometer can sense where the strongest magnetic force is coming from, generally used to detect magnetic north.
09-00001746
Gross Weight: 0kg
Made in: USA
Out of Stock
Product out of stock
No stock in retail store
12.20
Without VAT 9.84

We (GRobotronics) will add your email address to a special mailing list for this product. Once the product is in stock, you’ll get an email about it automatically, and your email address will be removed from the product’s mailing list.

The data will be visible to some members of our staff. If you’d like to have your personal data removed, send an email to dpo@grobotronics.com.

If you believe that your personal data has been misused, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority. We’re obliged by EU General Data Protection Regulation to let you know about this right; we don’t actually intend to misuse your data.

Add to Cart
WISHLIST COMPARE

DESCRIPTION

He told you "Go West, young maker!" - but you don't know which way is West! Ah, if only you had this triple-axis magnetometer compass module. A magnetometer can sense where the strongest magnetic force is coming from, generally used to detect magnetic north. 

We based this breakout on a popular and well loved magnetometer, the HMC5883L. This compact sensor uses I2C to communicate and its very easy to use. Since it's a 3.3V max chip, we added circuitry to make it 5V-safe logic and power, for easy use with either 3 or 5V microcontrollers. Simply connect VCC to +3-5V and ground to ground. Then read data from the I2C clock and data pins. There's also a Data Ready pin you can use to speed up reads (check the datasheet for details) 

If using with an Arduino, its extra-easy to get started as we already wrote a nice little Arduino library with a matching tutorial to get you started. Simply download our library and connect the SCL pin to your Arduino's I2C clock pin, and SDA pin to your Arduino's I2C data pin and upload our test example sketch to read out magnetic field data and heading (i.e. which way is north) 

This is the same magnetometer sensor that is inside the LSM303. So if you want an accelerometer as well as a magnetometer, check out the LSM303 - it has basically this sensor + a nice digital 3-axis accelerometer! 

Specifications:
  • I2C interface
  • 1-2 degree heading accuracy
  • Integrated 12-bit ADC
  • 160Hz max data rate
  • Range of -8 to +8 Gauss

Documents: