Το φυσικό μας κατάστημα στην Κλεισόβης λειτουργεί με νέο έκτακτο ωράριο Δ-Π 10:00 - 18:00 και το Σάββατο 10:00 - 16:00. Πριν την επίσκεψη σας στο καταστημα ενημερωθείτε για τα μέτρα πρόληψης. Μένουμε όλοι υγιείς.
 
FREE SHIPPING for orders over 85.00

Funduino Mega2560 Rev3 (Arduino Mega Compatible)

The Funduino Mega 2560 is functionally identical to the extremely popular and easy-to-use open source Arduino Mega.
19-00010011
Gross Weight: 0.04kg
Company: Funduino
Made in: China
In Stock
Ships in 24 Hours
Available in store
19.90
Without VAT 16.05
+
Our quantity discounts:
Quantity 10+ 100+ 1000+
Price 15.92 13.93 11.94
WISHLIST COMPARE

DESCRIPTION

Funduino Mega2560 is fully compatible with genuine Arduino Mega 2560 and makes no difference, only the manufacturer changes. Funduino is made in China.

The MEGA 2560 is designed for more complex projects. With 54 digital I/O pins, 16 analog inputs and a larger space for your sketch it is the recommended board for 3D printers and robotics projects. This gives your projects plenty of room and opportunities.

The Funduino Mega2560 is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins (of which 15 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs (hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started. The Mega 2560 board is compatible with most shields designed for the Uno and the former boards Duemilanove or Diecimila.

The Mega 2560 board can be programmed with the Arduino Software (IDE). For details, see the reference and tutorials.

The ATmega2560 on the Mega 2560 comes preprogrammed with a bootloader that allows you to upload new code to it without the use of an external hardware programmer. It communicates using the original STK500 protocol (reference, C header files).

 

NOTES

 • This is a 100% compatible board similar to the Arduino Mega 2560.
 • The package includes only the standard Mega2560 board, you can find in our catalog USB cable12V power supply and everything else you need for your construction.

SPECIFICATIONS

 • Microcontroller: ATmega2560
 • Architecture: AVR
 • Operating Voltage: 5V
 • Input Voltage: 7-12V
 • Input Voltage (limits): 6-20V
 • Digital I/O Pins: 54
 • Analog Input Channels: 16
 • PWM Channels: 15
 • DC Current per I/O Pin: 40mA
 • DC Current for 3.3V Pin: 50mA
 • Flash Memory: 256 KB
 • SRAM: 8 KB
 • EEPROM: 4 KB
 • Clock Speed: 16 MHz
 • PCB size: 101.5 x 53.3mm
 • Weight: 37g