Το φυσικό κατάστημα θα παραμείνει κλειστό από 14/8 έως και 19/8. Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες θα αποστέλλονται κανονικά.

DeadOn RTC - DS3234 Breakout
23.40 (με ΦΠΑ)
ChronoDot - Ultra-precise Real Time Clock
26.00 (με ΦΠΑ)
DS2413 1-Wire Two GPIO Controller Breakout
6.10 (με ΦΠΑ)
SparkFun Real Time Clock Module
17.50 (με ΦΠΑ)
Adafruit Si5351A Clock Generator Breakout Board - 8KHz to 160MHz
9.80 (με ΦΠΑ)
Adafruit DS3231 Precision RTC Breakout
17.20 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Real Time Clock Module with EEPROM
2.90 (με ΦΠΑ)
Adafruit PCF8523 Real Time Clock Assembled Breakout Board
6.40 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Adafruit DS1307 Real Time Clock Assembled Breakout Board
11.20 (με ΦΠΑ)
Real Time Clock module with DS1307
9.20 (με ΦΠΑ)