Ωράριο εορτών φυσικού καταστήματος:
Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-20:00
Σάββατο & Κυριακή: 10:00-16:00
25/12, 26/12 Κλειστά

RS232 Communication Board
[Price will be updated]
Εξαντλημένο
SN65HVD230 CAN Board
[Price will be updated]
Εξαντλημένο
SparkFun Thumb Joystick Breakout
2.30 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Breakout Board for L298N Full-Bridge Motor Driver
3.50 (με ΦΠΑ)
Breakout Board for USB Mini-B
2.30 (με ΦΠΑ)
SparkFun Transceiver Breakout - RS-485
9.90 (με ΦΠΑ)
SparkFun Transceiver Breakout - MAX3232
7.00 5.60 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
SparkFun Analog/Digital MUX Breakout - CD74HC4067
5.80 (με ΦΠΑ)
Audio Jack Breakout
1.10 (με ΦΠΑ)
SparkFun RJ45 Breakout
1.20 (με ΦΠΑ)
RJ45 Ethernet MagJack Breakout
1.20 0.6000 (με ΦΠΑ)
SparkFun Audio-Sound Breakout - WTV020SD
23.40 (με ΦΠΑ)
Breakout Board for RF-24G Transceiver
0.3000 0.1500 (με ΦΠΑ)
SparkFun Shift Register Breakout - 74HC595
3.50 (με ΦΠΑ)
SparkFun OBD-II UART
58.50 (με ΦΠΑ)
Breakout Board for SIM Cards
17.50 14.00 (με ΦΠΑ)
Breakout Board for ADMP401 MEMS Microphone
11.70 (με ΦΠΑ)
SparkFun aWake on Shake
29.20 14.60 (με ΦΠΑ)
TMP006 Breakout
17.50 14.00 (με ΦΠΑ)
SparkFun LED Driver Breakout - TLC5940 (16 Channel)
15.20 (με ΦΠΑ)
SparkFun Voltage-Level Translator Breakout - TXB0104
4.60 (με ΦΠΑ)
LED Tactile Button Breakout
1.80 (με ΦΠΑ)
Logic Level Converter Bi-Directional
2.99 (με ΦΠΑ)
SparkFun Opto-isolator Breakout
5.80 (με ΦΠΑ)
SparkFun RS232 Shifter - SMD
16.30 (με ΦΠΑ)
Window Comparator
13.00 6.50 (με ΦΠΑ)
Breakout Board for CP2103 USB to Serial w/ GPIOs
25.70 20.56 (με ΦΠΑ)
Photo Interrupter GP1A57HRJ00F Breakout Board
1.80 (με ΦΠΑ)
ATX Connector Breakout Board
5.80 4.64 (με ΦΠΑ)
TRRS 3.5mm Jack Breakout
4.60 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Rotary Encoder Breakout - Illuminated (RG/RGB)
3.50 (με ΦΠΑ)
PCA9306 Level Translator Breakout
8.10 (με ΦΠΑ)