Αισθητήρας Θερμοκρασίας LM335Z
1.50 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας DS18B20
1.90 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας LM35D
1.60 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας TMP36
1.60 (με ΦΠΑ)
One-Wire Ambient Temperature Sensor - MAX31820
2.40 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Υγρασίας & Θερμοκρασίας DHT11
1.90 (με ΦΠΑ)
Digital Temperature & Humidity Sensor (AM2301)
7.90 (με ΦΠΑ)
Microbot Αισθητήρας Υγρασίας & Θερμοκρασίας DHT11
6.50 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Υγρασίας & Θερμοκρασίας DHT11
2.20 (με ΦΠΑ)
Waveshare Αισθητήρας Θερμοκρασίας-Υγρασίας DHT22
10.90 (με ΦΠΑ)
Waveshare Αισθητήρας Θερμοκρασίας-Υγρασίας DHT11
3.90 (με ΦΠΑ)
Contact-less Infrared Temperature Sensor
18.90 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας LM35 Αδιάβροχος
5.50 (με ΦΠΑ)
High Temp Waterproof DS18B20 Digital temperature sensor + extras
18.40 (με ΦΠΑ)
Αισθητήρας Θερμοκρασίας - Υγρασίας AM2315
29.90 (με ΦΠΑ)
SparkFun Humidity and Temperature Sensor Breakout - HIH6130
35.00 28.00 (με ΦΠΑ)
Altitude/Pressure Sensor - MPL3115A2 Breakout
17.50 (με ΦΠΑ)
SparkFun Humidity Sensor Breakout - HIH-4030
19.90 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Barometric Pressure Sensor - MPL115A1 Breakout
15.20 12.16 (με ΦΠΑ)
T5403 Barometric Sensor Breakout
17.50 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
SparkFun IR Thermometer Evaluation Board - MLX90614
58.50 (με ΦΠΑ)
SparkFun Humidity and Temperature Sensor Breakout - SHT15
49.00 (με ΦΠΑ)
SparkFun Atmospheric Sensor Breakout - BME280
23.40 (με ΦΠΑ)
SparkFun Humidity and Temperature Sensor Breakout - Si7021
14.00 (με ΦΠΑ)
SparkFun Digital Temperature Sensor Breakout - TMP102
6.20 (με ΦΠΑ)
MPL115A2 - I2C Barometric Pressure/Temperature Sensor
9.80 (με ΦΠΑ)
Thermocouple Amplifier with 1-Wire Breakout Board - MAX31850K
18.40 (με ΦΠΑ)
Adafruit BME280 I2C or SPI Temperature Humidity Pressure Sensor
24.50 (με ΦΠΑ)
Adafruit Sensiron SHT31-D Temperature & Humidity Sensor Breakout
17.20 (με ΦΠΑ)