Teensy

Φίλτρα
Φίλτρα

Φίλτρα

Εταιρεία
Διαθεσιμότητα

The Teensy is a complete USB-based microcontroller development system, in a very small footprint, capable of implementing many types of projects. All programming is done via the USB port. No special programmer is needed, only a standard "Mini-B" USB cable and a PC or Macintosh with a USB port. Compare list

13-00014000
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
44.90
03-00015583
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
34.90
03-00016997
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
34.80
09-00001902
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
29.90