ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.


IDC Connectors

Φίλτρα
Φίλτρα

FILTERS

Connector Type
Number of Pins
Manufacturer
Availability
05-00019986
In Stock
Ships in 24 Hours
0.60
05-00016174
Out of Stock
Product out of stock
2.70
05-00016304
Out of Stock
Product out of stock
1.80
05-00026300
Out of Stock
Product out of stock
2.60
05-00014150
In Stock
Ships in 24 Hours
1.60
05-00014300
In Stock
Ships in 24 Hours
1.90
05-00014600
In Stock
Ships in 24 Hours
2.50
05-00006150
In Stock
Ships in 24 Hours
1.60
05-00006300
In Stock
Ships in 24 Hours
1.80
05-00016150
In Stock
Ships in 24 Hours
1.80
05-00016300
In Stock
Ships in 24 Hours
2.00
05-00020150
In Stock
Ships in 24 Hours
1.90
05-00020300
In Stock
Ships in 24 Hours
2.40
05-00040300
In Stock
Ships in 24 Hours
3.60
05-00040150
In Stock
Ships in 24 Hours
2.80
05-00011265
In Stock
Ships in 24 Hours
0.4500
05-00011264
In Stock
Ships in 24 Hours
0.4500
05-00011251
In Stock
Ships in 24 Hours
0.1500
1 2 3