Το φυσικό κατάστημα θα παραμείνει κλειστό από 14/8 έως και 19/8. Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες θα αποστέλλονται κανονικά.

An accelerometer is a device that measures proper acceleration. The proper acceleration measured by an accelerometer is not necessarily the coordinate acceleration (rate of change of velocity). Instead, the accelerometer sees the acceleration associated with the phenomenon of weight experienced by any test mass at rest in the frame of reference of the accelerometer device.

 
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - MMA8452Q (with Headers)
12.40 (με ΦΠΑ)
Adafruit 9-DOF Accel/Mag/Gyro+Temp Breakout Board - LSM9DS1
18.80 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
MMA8451Q 3-axis Digital Accelerometer
9.20 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Kitronik 3 Axis Accelerometer Breakout Board (ADXL335)
11.20 (με ΦΠΑ)
Adafruit Precision NXP 9-DOF Breakout Board - FXOS8700 + FXAS21002
18.70 (με ΦΠΑ)
Arduino 9 Axis Motion Shield - Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer
31.80 (με ΦΠΑ)
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL335
17.50 (με ΦΠΑ)
SparkFun Triple Axis Accelerometer and Gyro Breakout - MPU-6050
46.80 (με ΦΠΑ)
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL362
17.50 (με ΦΠΑ)
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL345
21.00 (με ΦΠΑ)
SparkFun Single Axis Accelerometer Breakout - ADXL193 (+/-250g)
35.00 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - LIS331
32.70 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - MMA8452Q
11.70 (με ΦΠΑ)
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL337
11.70 (με ΦΠΑ)
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL377
27.50 (με ΦΠΑ)
SparkFun 6 Degrees of Freedom Breakout - LSM303C
17.50 (με ΦΠΑ)
SparkFun 6 Degrees of Freedom Breakout - LSM6DS3
23.40 (με ΦΠΑ)
SparkFun 9 Degrees of Freedom IMU Breakout - LSM9DS1
29.20 (με ΦΠΑ)
SparkFun RedBot Sensor - Accelerometer
11.70 (με ΦΠΑ)
Triple-axis Accelerometer+Magnetometer (Compass) Board - LSM303
18.40 (με ΦΠΑ)
ADXL335 - 5V ready Triple-Axis Accelerometer (+-3g analog out)
18.40 (με ΦΠΑ)
ADXL345 - Triple-Axis Accelerometer (+-2g/4g/8g/16g) w/ I2C/SPI
21.50 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Adafruit 9-DOF IMU Breakout - L3GD20 + LSM303
24.50 (με ΦΠΑ)
Adafruit 9-DOF Accel/Mag/Gyro+Temp Breakout Board - LSM9DS0
31.00 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
ADXL377 - High-G Triple-Axis Accelerometer (+-200g Analog Out)
31.00 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Adafruit LIS3DH Triple-Axis Accelerometer (+-2g/4g/8g/16g)
8.50 (με ΦΠΑ)
MMA7331L Accelerometer with Voltage Regulator
10.50 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
SparkFun aWake on Shake
29.20 14.60 (με ΦΠΑ)
LilyPad Accelerometer ADXL335
18.20 (με ΦΠΑ)