Από 11/2 το φυσικό μας κατάστημα στην Τζώρτζ και η Reception στον Άγιο Δημήτριο θα λειτουργουν αυστηρά μόνο για επαγγελματίες.
 
 

Movement

Φίλτρα
Φίλτρα

FILTERS

Sensor Type
Communication Protocol
Interface
Typical Input Voltage
Manufacturer
Availability
  • The accelerometer allows us to measure the acceleration of a body and to have its graphical depiction of time or the values ​​given to us by other sensors we use.
  • The gyroscope is a device that can maintain its orientation constant by rotating its parts and the principle of maintaining the spin.
  • The magnetometer is a suitable instrument for measuring Earth's magnetism.
  • The compass is an instrument that guides the user, pointing it in the North direction.
  • Inertial Measurement Unit (IMU) is an electronic device that measures and reports the specific strength of the body, angular velocity and sometimes the magnetic field surrounding the body, using a combination of accelerometers and gyroscopes, sometimes magnetometers.
06-00031101
Out of Stock
Product out of stock
2.50
13-00037605
In Stock
Ships in 24 Hours
10.90
09-00004480
In Stock
Ships in 24 Hours
8.20
09-00004479
In Stock
Ships in 24 Hours
8.20
09-00004634
In Stock
Ships in 24 Hours
15.80
03-00009269
In Stock
Ships in 24 Hours
17.50
03-00011028
Out of Stock
Product out of stock
37.20
03-00011446
In Stock
Ships in 24 Hours
17.50
03-00011977
In Stock
Ships in 24 Hours
29.20
03-00009836
In Stock
Ships in 24 Hours
21.00
03-00010121
In Stock
Ships in 24 Hours
46.80
03-00010345
In Stock
Ships in 24 Hours
14.90
03-00010612
In Stock
Ships in 24 Hours
58.50
03-00012589
In Stock
Ships in 24 Hours
8.70
03-00012786
Out of Stock
Product out of stock
12.20
03-00012803
In Stock
Ships in 24 Hours
32.00
03-00013303
In Stock
Ships in 24 Hours
19.90
1 2 3