Πυκνωτής Κεραμικός Μονολιθικός 22pF
0.0600 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Πυκνωτής Κεραμικός Μονολιθικός 100nF
0.0600 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 500V 560pF
0.0370 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 22pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 4.7pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 33pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 100nF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Πυκνωτής Κεραμικός Μονολιθικός 10nF
0.0600 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 15pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 680pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 2.2nF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 3.3nF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 6.8pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 8.2pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 10pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 27pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 39pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 47pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 68pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 82pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 100pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 220pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 330pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 470pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 820pF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 1nF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 4.7nF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 10nF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 15nF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 22nF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 33nF
0.0500 (με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 47nF
0.0500 (με ΦΠΑ)