Σε αυτή την κατηγορία μπορείτε να βρείτε τα νέα προϊόντα που έχουν προστεθεί στους καταλόγους μας τις τελευταίες 30 ημέρες. Στην προσπάθεια μας να βελτιώνουμε καθημερινά το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, προσθέτουμε κάθε μήνα περίπου 50 νέα προϊόντα.

Raspberry Pi 3 - Model B+
41.90 (με ΦΠΑ)
Transistor NPN 60V 15A - 2N3055
1.20 (με ΦΠΑ)
Mosfet N-Channel 55V 41A - IRFZ44N
0.80 (με ΦΠΑ)
Voltage Regulator LM338T - (1.2 - 32V) 5A
2.40 (με ΦΠΑ)
Audio Amplifier TDA7388
7.80 (με ΦΠΑ)
Voltage Regulator LM350T - (1.2 - 33V) 3A
0.80 (με ΦΠΑ)
Electro-Fashion Cat Kit
19.90 (με ΦΠΑ)
Bearables Bear Kit
15.90 (με ΦΠΑ)
Bearables Fox Kit
15.90 (με ΦΠΑ)
Flotilla - Medium Starter Kit
44.90 (με ΦΠΑ)
Flotilla - Mini Starter Kit
29.90 (με ΦΠΑ)
Sewable Heart LEDs (Pack of 4)
4.90 (με ΦΠΑ)
Sewable Star LEDs (Pack of 4)
4.90 (με ΦΠΑ)
DIY Speaker Kit
44.90 (με ΦΠΑ)
Servo Standard 15kg.cm Metal Gears (Feetech FT5316M)
19.90 (με ΦΠΑ)
Servo Mini 3.5kg.cm (Feetech FT1117M)
8.90 (με ΦΠΑ)
Servo Micro 1.8kg.cm Metal Gears (Feetech FT90MG)
10.90 (με ΦΠΑ)
Charger for Batteries NiMH/Li-Ion 0.5/1A USB
6.90 (με ΦΠΑ)
Charger for Batteries Li-Ion 4.2V 1A (18650)
5.20 (με ΦΠΑ)
Dual Charger for Batteries Li-Ion 4.2V (18650)
6.90 (με ΦΠΑ)
CNC Shield V4 Expansion Board For Arduino Nano
6.90 (με ΦΠΑ)
Arduino Pro Mini 328 3.3V/8MHz - Compatible
5.20 (με ΦΠΑ)
Arduino Nano Compatible FT232
9.90 (με ΦΠΑ)
Waveshare RS485 CAN Shield
11.90 (με ΦΠΑ)
Waveshare Motor Control Board
6.90 (με ΦΠΑ)
Waveshare RPi Motor Driver HAT
34.90 (με ΦΠΑ)
Waveshare 10 DOF IMU Sensor
19.90 (με ΦΠΑ)
Ball Caster with Metal Ball 0.4"
1.20 (με ΦΠΑ)
Color Sensor - TCS3200
6.90 (με ΦΠΑ)
Hall Sensor Board
3.50 (με ΦΠΑ)
DS1302 RTC Board
3.90 (με ΦΠΑ)
Waveshare Liquid Level Sensor
3.50 (με ΦΠΑ)
Waveshare Light Sensor, Ambient Light Detecting
3.90 (με ΦΠΑ)
Waveshare Music Shield, VS1053B Audio Play/Record
19.90 (με ΦΠΑ)
Waveshare IO Expansion Shield
10.90 (με ΦΠΑ)
Infrared IR Wireless Remote Control
1.20 (με ΦΠΑ)
USB 2.0 Type A Female Breakout Board
0.60 (με ΦΠΑ)
Triple Axis Gyroscope & Accelerometer IMU - MPU6050
4.90 (με ΦΠΑ)
WIZnet W5100 Ethernet / Network Module
11.90 (με ΦΠΑ)
microB USB Breakout Board
0.60 (με ΦΠΑ)