Από 11/2 το φυσικό μας κατάστημα στην Τζώρτζ και η Reception στον Άγιο Δημήτριο θα λειτουργουν αυστηρά μόνο για επαγγελματίες.
 
 

Sound

Φίλτρα
Φίλτρα

FILTERS

Sensor Type
Communication Protocol
Interface
Typical Input Voltage
Manufacturer
Availability
  • Sound Sensor can detect the sound intensity of the environment. The main component of the module is a simple microphone, which is based on the LM386 amplifier and an electret microphone.
  • Piezo elements come in handy when you need to detect vibration or a knock. You can use these for tap or knock sensors pretty easily by reading the voltage on the output. They can also be used for a very small audio transducer such as a buzzer.
  • An electret microphone is a type of electrostatic capacitor-based microphone, which eliminates the need for a polarizing power supply by using a permanently charged material.
05-00012093
In Stock
Ships in 24 Hours
0.80
05-00023120
In Stock
Ships in 24 Hours
0.80
05-00060311
In Stock
Ships in 24 Hours
0.80
05-00060359
In Stock
Ships in 24 Hours
0.90
05-00008635
In Stock
Ships in 24 Hours
0.50
09-00001935
In Stock
Ships in 24 Hours
1.20
19-00010293
In Stock
Ships in 24 Hours
0.60
05-00001739
In Stock
Ships in 24 Hours
1.30
09-00001063
In Stock
Ships in 24 Hours
8.50
09-00001713
In Stock
Ships in 24 Hours
9.80
09-00002716
In Stock
Ships in 24 Hours
6.10
03-00012642
In Stock
Ships in 24 Hours
12.80
03-00012758
In Stock
Ships in 24 Hours
8.50
31-00009534
In Stock
Ships in 24 Hours
4.20
19-00010113
In Stock
Ships in 24 Hours
39.90