Όροι Χρήσης
 
Ο χρήστης / επισκέπτης είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους όρους χρήσης πριν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα grobotronics.com το οποίο θα καλείται εφεξής για συντομία «η Εταιρεία».  Ο χρήστης / επισκέπτης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσεως όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος grobotronics.com. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και την πολιτική της. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες / επισκέπτες για τυχόν τροποποιήσεις και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος grobotronics.com γίνονται όσοι εγγράφονται από την επιλογή  «ΕΓΓΡΑΦΗ» ή όσοι πραγματοποιούν παραγγελία χωρίς να γίνουν μέλος.
 
Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί παραγγελίες στο e-shop, αρκεί να έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα  εισόδου του e-shop. Ο Πελάτης εγγράφεται ΜΙΑ ΦΟΡΑ συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία της φόρμας εγγραφής και μπορεί να εισέλθει ως Μέλος πλέον κάνοντας «Σύνδεση» με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό του.
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
 
Ο χρήστης / επισκέπτης  του ηλεκτρονικού καταστήματος grobotronics.com υποχρεούται:
 1. Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του ηλεκτρονικού καταστήματος grobotronics.com για  τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του grobotronics.com για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της  Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης  Δημόσιας ή Διοικητικής  Αρχής και Υπηρεσίας.
 2. Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
 3. Να ΤΗΡΕΙ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ grobotronics.com ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΟΥ.
 4. Να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία  εγγραφής τα οποία καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και για τα οποία παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης.
 5. Να ενημερώνει τα Στοιχεία Εγγραφής του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του Πελάτη, grobotronics.com  έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό Πελάτη.
 6. Να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password) στις υπηρεσίες του  grobotronics.com. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το ηλεκτρονικό κατάστημα  μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ grobotronics.com, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του.
 7. Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος της κάθε συνόδου (session).
 8. Να παρέχει ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στo κατάστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος grobotronics.com
 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Σε περίπτωση κατά την οποία οι χρήστες της Ιστοσελίδας, παρέχουν οικειοθελώς μέσω αυτής τυχόν προσωπικά τους δεδομένα (π.χ., το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e-mail ), η Εταιρία δύναται να τα συγκεντρώνει σε Αρχείο και να τα επεξεργάζεται για τον οικείο σκοπό.
Η Εταιρία δύναται να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/ επισκεπτών της Ιστοσελίδας μόνο αν τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες της για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Παροχή των υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες / επισκέπτες μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας (π.χ. διενέργεια αγορών από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς).
 • Ποιοτική εξυπηρέτηση των χρηστών / επισκεπτών και βελτίωση μέσω των πληροφοριών αυτών, των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.
 • Ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές.
 • Διαφημιστική προβολή των προϊόντων της Εταιρίας, μελλοντική επικοινωνία με τους χρήστες, πραγματοποίηση ερευνών αγοράς, ή με κάθε τρόπο προώθηση προϊόντων της Εταιρίας από απόσταση.
Ο χρήστης / επισκέπτης της Ιστοσελίδας εγγυάται για την αλήθεια και τη γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων τα οποία υποβάλλει στην Εταιρία καθώς και για το ίδιο το δικαίωμα υποβολής τους.
 
Ο χρήστης / επισκέπτης απευθυνόμενος εγγράφως προς το grobotronics.com, έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτό, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν οποτεδήποτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.(άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).
 
Παροχή των υπηρεσιών, που επιλέγουν οι χρήστες / επισκέπτες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, όπως διενέργεια αγορών, ορθή λήψη, εκτέλεση και αποστολή παραγγελιών, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.λ.π.
 
Όλες οι πληροφορίες, που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία πελατών της και των συναλλαγών τους, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 
Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες ότι χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" κατά την πλοήγηση και περιήγηση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα και την πρόσβασή τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η χρήση "cookies" αποσκοπεί αποκλειστικά στη συλλογή δεδομένων για στατιστικούς λόγους και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όλα τα προσωπικά στοιχεία, που συγκεντρώνονται κατά τη χρήση της τεχνολογίας αυτής, προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Εάν ο χρήστης / επισκέπτης δεν επιθυμεί την χρήση των "cookies", δεν μπορεί να συνεχίσει την περιήγηση του στο ηλεκτρονικό κατάστημα grobotronics.com
 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
 
Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενό της αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων.
 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.
 
Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του Περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρίας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σε αυτή.
 
 
ΤΙΜΕΣ &  ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει μονομερώς τις τιμές των προϊόντων της και τις λοιπές χρεώσεις εφόσον ενημερώνει τους χρήστες για την αλλαγή αυτή μέσω της ιστοσελίδας της. Η αλλαγή δεν καταλαμβάνει τις παραγγελίες, που έχουν ήδη γίνει. Οι τιμές των προϊόντων είναι ίδιες σε όλα τα κανάλια πώλησεις τους (ηλεκτρονικό κατάστημα, φυσικό κατάστημα) εκτός απο τα προϊόντα όπου χαρακτηρίζονται στο ηλεκτρινκό κατάστημα ώς "Web Offer" και η τιμή της προσφοράς ισχύει μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσω του eshop. Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων επιβαρύνει τον πελάτη, εκτός από τα προϊόντα υπό προσφορά, εφόσον αυτό αναφέρεται ρητώς στη σχετική σελίδα. Ο χρήστης /πελάτης ενημερώνεται για το κόστος των μεταφορικών και τους τρόπους αποστολής από την οικεία σελίδα http://grobotronics.com/shipping-options.html ή κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η πληρωμή των προϊόντων με την παραλαβή της παραγγελίας (αντικαταβολή) συνεπάγεται για τον πελάτη πρόσθετη επιβάρυνση, για την οποία ενημερώνεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Τη σχετική χρέωση μπορεί να πληροφορηθεί και από τη σελιδα http://grobotronics.com/payments.html, που περιέχει τους τρόπους πληρωμής. 
 
 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
 
Ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών ημερών καθώς και υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς αυτών, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα, υπό τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην οικεία σελίδα http://grobotronics.com/returns-policy.html και εφόσον το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά, που αποδεικνύουν τη συναλλαγή και βρίσκεται στην κατάσταση, που παρελήφθη από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς φθορές με όλα τα έγγραφά του.

Όροι Επιστροφών:

 • Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην αρχική τους συσκευασία όπως ακριβώς τα παραλάβατε.
 • Η εξωτερική και εσωτερική συσκευασία τους να είναι άψογη.
 • Η ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων να μην έχει υπερβεί τις 14 ημερολογιακές ημέρες.
 • Το προϊόν που θα επιστρέψετε να συνοδεύεται απο το ανάλογο παραστατικό και το παραστατικό αγοράς.
 • Σε όλες τις περιπτώσεις, που υπήρξε ελάττωμα στο προϊον ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα και δεν προβλέπεται διαφορετικά απο την εγγύση του κατασκευαστή.
 • Για οποιαδήποτε επιστροφή θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση με την εταιρεία μας και να έχει σταλεί σε εμάς το απαραίτητο έγγραφο εντός 14 ημερολογιακών ημερών.
 • Σε περιπτώσεις όπου αναλαμβάνει η εταιρεία μας την χρέωση μεταφορικών για την επιστροφή προϊόντων, θα γίνονται δεκτές μόνο όταν αυτές στέλνονται με κούριερ ACS.
 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
 
Εξαιρούνται απο το δικαώμα επιστοφής προϊόντα τα οποία δεν προβλέπονται απο τον αντίστοιχο νόμο, οπως προίόντα τα οποίο έγιναν παραγγελία κατόπιν αιτήματος του πελάτη με κάποιο ακριβή αριθμό μοντέλου (P/N), προϊόντα τα οποία κόπηκαν σε διαστάσεις όπου ζήτησε ο πελάτης (καλώδια, αντιστάσεις κ.α.) καθώς και οι μπαταρίες.
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 
Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί το προϊόν που αγοράσατε απο την εταιρεία μας εντός της χρονικής περιόδου που ορίζει ο καταστευαστής ώς εγγύηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email (sales@grobotronics.com) για να σας δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες. Η αποστολή του προϊόντος μπορεί να γίνει στην έδρα μας με έξοδα τα οποία χρεώνεται ο καταναλωτής ή να το παραδώσετε ο ίδιος στην έδρα μας, απαραίτητη προυπόθεση το προϊόν να συνοδεύεται απο αντίγραφο του παραστατικού αγοράς (σε περίπτωση που το έχετε χάσει μπορείτε να επικοινωνήσετε με το λογιστήριο μας ώστε να σας στείλουν αντίγραφο αυτού). Απο την στιγμή που παραλάβουμε το προϊόν ενδέχεται να προηγηθεί έλεγχος απο το service της εταιρείας μας και σε συνέχεια να αποσταλεί στον κατασκευαστή/προμηθευτή για επισκευή ή αντικατάσταση. Η διαδικασία της αντικατάστασης εφόσον αυτή προβλέπεται μπορεί να διαρκέσει απο 2 ημέρες έως και 30 ημερολογιακές ημέρες. Η GRobotronics προσπαθεί και υπόσχεται για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση σας.
Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή πριν την αγορά του προϊοντος για το διάστημα της εγγύησης του λόγω ότι διαφέρουν απο κατασκευαστή σε κατασκευαστή αλλά και λόγω της φύσεως των προϊόντων όπου εμπορευόμαστε αν αυτά καλύπτονται απο εγγύηση, προϊοντα τα οποία πωλούνται απο την εταιρεία μας και χαρακτηρίζονται ώς εξαρτήματα και όχι έτοιμες συσκευές δεν καλύπτονται απο εγγύηση εκτός και αν ο κατασκευαστής ορίζει κάποιο χρονικό διάστημα ώς εγγύηση.
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 
Η GRobotronics εμπορεύεται ως επί το πλείστον εξαρτήματα και όχι έτοιμες συσκευές οι οποίες συνήθως απαιτούν προγραμματισμό και γνώσεις ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για την λειτουργία τους. Η GRobotronics δεν αναλαμβάνει τον προγραμματισμό αυτών και δεν πουλάει το απαιτούμενο πρόγραμμα για την λειτουργία τους. Επιλέγουμε προϊόντα απο τους μεγαλύτερους οίκους όπου για την εύκολη λειτουργία των προϊόντων δίνουν μαζί με αυτό και το απαιτούμενο πρόγμαμμα.
Σε περιπτώσεις όπου αντιμετωπίζεται δυσκολία στην λειτουργία των εξαρτημάτων μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στον κατασκευστή για οδηγίες σχετικά με την χρήση του.
Προϊόντα που προέρχονται απο τους κατασκευαστές Sparkfun και Adafruit για οποιαδήποτε δυσκολία σχετικά με την λειτουργία τους ή για υπόνοια ελλατωματικού προϊόντος παρακαλούμε επικοινωνείτε απευθειάς μαζί τους μέσω email.
 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Οι προσφορές που παρέχουμε στην ηλεκτρονική μας σελίδα ισχύουν μόνο για αγορές που πραγματοποιούνται μέσα απο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και σε καμία περίπτωση για τηλεφωνικές παραγγελίες ή για αγορές απο το φυσικό μας κατάστημα. Οι προσφορές δεν συνδυάζονται μεταξύ τους, κάθε μία λειτουργεί ανεξάρτητα. Οι φοιτητές θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες για να δικαιούνται την έκπτωση. Πρώτα κάνουν εγγραφή στο κατάστημα μας, έπειτα στέλνουν το φοιτητικό τους πάσο ή την βεβαίωση σπουδών όπου πρέπει να είναι σε ισχύ και μετά απο έλεγχο της εταιρείας μας στα δικαιολογητικά ενεργοποιείται ο λογαριασμός με την έκπτωση που παρέχουμε. Μετά την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης του λογαριασμού ο φοιτητής - πελάτης μπορεί να πραγματοποιήση την παραγγελία του. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η εταιρεία μας (GRobotoronics.com) δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει την έκπτωση στους φοιτητές. Όλοι οι λογαριασμοί των φοιτητών ελέγχονται κάθε χρόνο για να διαπιστωθεί αν τα δικαιολογητικά του φοιτητή είναι ακόμα σε ισχύ, σε πολλές περιπτώσεις η εταιρεία μας ζητά απο τον πελάτη - φοιτητή να ξανά στείλει την βεβαίωση σπουδών ή το φοιτητικό του πάσο για να συνεχίσει ο φοιτητής να δικαιούτε έκπτωση.