Μύτη Κολλητηριού Ν1-16
1.50 (με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού Ν1-26
1.50 (με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού Ν1-36
1.50 (με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού Ν1-46
1.50 (με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού Ν1-56
1.50 (με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού 1.5mm C1-1
1.50 (με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού 0.5mm C1-2
1.50 (με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού 3mm C1-3
1.50 (με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού 2mm C1-4
1.50 (με ΦΠΑ)
Soldering Tip F1
2.50 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Soldering Tip F2
2.50 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Soldering Tip Atten 0.2mm - 900M
4.40 (με ΦΠΑ)
Soldering Tip Atten 0.5mm - 900M
4.40 (με ΦΠΑ)
Soldering Tip Atten 0.8mm - 900M
4.40 (με ΦΠΑ)
Soldering Tip Atten 1.2mm - 900M
4.40 (με ΦΠΑ)
Soldering Tip Atten 2.4mm - 900M
4.40 (με ΦΠΑ)
Soldering Tip Atten 3mm - 900M
4.40 (με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού 0.4mm - N4-2/ZD415
1.50 (με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού 1.0mm - N4-1 / ZD415
1.50 (με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού 2.0mm - N4-4 / ZD415
1.50 (με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού 3.0mm - N4-3 / ZD415
1.50 (με ΦΠΑ)
Soldering Tip D30
2.20 (με ΦΠΑ)
Soldering Tip D32
1.20 (με ΦΠΑ)
Soldering Tip Weller 0.4mm - S31
12.00 (με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού 2x1mm Weller PT-L7
12.00 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Μύτη Κολλητηριού 1.0mm N5-1
1.30 (με ΦΠΑ)