Οι επεξεργαστές ARM είναι σχετικά απλοί, κάτι που τους κάνει κατάλληλους για εφαρμογές χαμηλής ισχύος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν υπερισχύσει στις αγορές των κινητών και των ενσωματωμένων συστημάτων, σαν μικροί και σχετικά χαμηλού κόστους μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές. Το 2005, περίπου το 98% των πάνω από ένα δισεκατομμύριο κινητών τηλεφώνων που πωλούνται κάθε χρόνο είχαν τουλάχιστον έναν επεξεργαστή ARM.

XNUCLEO-F030R8 - Improved STM32 NUCLEO Board
19.90 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
XNUCLEO-F103RB - Improved STM32 NUCLEO Board
19.90 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
ARM Development Tool - STM32VLDISCOVERY
15.90 (με ΦΠΑ)
ARM Development Tool - STM32F0DISCOVERY
14.90 (με ΦΠΑ)
ARM Development Tool - STM32L100C-DISCOVERY
12.90 (με ΦΠΑ)
Pocket AVR Programmer
17.50 (με ΦΠΑ)
MSP-EXP430F5529LP - USB LaunchPad Evaluation Kit
22.90 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
STM32 Nucleo Development Board - with STM32F401RE
19.90 (με ΦΠΑ)
STM32 Nucleo development board for STM32 F1 series - with STM32
18.90 (με ΦΠΑ)
STM32 Nucleo development board for STM32 L1 series - with STM32
19.90 (με ΦΠΑ)
AVR Programming Cable
2.30 (με ΦΠΑ)