Γραμμικό Ρουλεμάν - 8mm - LM8UU
1.60 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Γραμμικό Ρουλεμάν με Βάση - 8mm - SC8UU
3.80 (με ΦΠΑ)
Γραμμικό Ρουλεμάν με Βάση (Μακρύ) - 8mm - SC8LUU
5.90 (με ΦΠΑ)
Γραμμικό Ρουλεμάν - 10mm - LM10UU
1.60 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Περικόχλιο για Τραπεζοειδή Κοχλία T8
1.90 (με ΦΠΑ)
Τραπεζοειδής Κοχλίας T8 300mm
5.90 (με ΦΠΑ)
Γραμμικό Ρουλεμάν - 12mm - LM12UU
1.60 (με ΦΠΑ)
Γραμμικό Ρουλεμάν με Βάση - 12mm - SC12UU
5.80 (με ΦΠΑ)
Shaft Spacer - 1/2"
2.20 (με ΦΠΑ)
Shaft Spacer - 1"
2.20 (με ΦΠΑ)
Γραμμικό Ρουλεμάν - 6mm - LM6UU
1.60 (με ΦΠΑ)
Γραμμικό Ρουλεμάν Μακρύ - 6mm - LML6UU
3.20 (με ΦΠΑ)
Γραμμικό Ρουλεμάν Μακρύ - 8mm - LML8UU
3.20 (με ΦΠΑ)
Γραμμικό Ρουλεμάν με Φλάντζα 8mm - LMK8UU
2.90 (με ΦΠΑ)
Shaft - Solid (Stainless; 1/2"D x 2"L)
2.50 (με ΦΠΑ)
Shaft - Solid (Stainless; 1/2"D x 3"L)
3.30 (με ΦΠΑ)
Shaft - Solid (Stainless; 1/2"D x 4"L)
4.20 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Shaft - Solid (Stainless; 1/2"D x 5"L)
5.10 (με ΦΠΑ)
Shaft - Solid (Stainless; 1/2"D x 6"L)
5.90 (με ΦΠΑ)
Γραμμικό Ρουλεμάν με Γραφίτη - 8mm
3.20 (με ΦΠΑ)
Γραμμικό Ρουλεμάν με Γραφίτη - 6mm
3.20 (με ΦΠΑ)
Γραμμικό Ρουλεμάν με Φλάντζα 12mm - LMK12LUU
6.20 (με ΦΠΑ)
Γραμμικό Ρουλεμάν με Φλάντζα 6mm - LMK6UU
2.90 (με ΦΠΑ)
Γραμμικό Ρουλεμάν με Φλάντζα 8mm - LMK8LUU
4.90 (με ΦΠΑ)
Γραμμικό Ρουλεμάν με Βάση - 6mm - SCS6UU
3.90 (με ΦΠΑ)
Τραπεζοειδής Κοχλίας T8 100mm
1.90 (με ΦΠΑ)
Τραπεζοειδής Κοχλίας T8 200mm
3.90 (με ΦΠΑ)
Τραπεζοειδής Κοχλίας T8 500mm
9.90 (με ΦΠΑ)
Τραπεζοειδής Κοχλίας T5 100mm
1.90 (με ΦΠΑ)
Τραπεζοειδής Κοχλίας T5 200mm
3.90 (με ΦΠΑ)
Τραπεζοειδής Κοχλίας T5 300mm
5.90 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο