Μπαταριοθήκη 1xΑΑA - with Wire
0.4000 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 2xΑΑA - with Wires
0.4000 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 3xΑΑA - με Καλώδια
0.60 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 2xΑΑA με JST PH Connector
1.90 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 4xΑΑA Cube - with Wires
0.55 (με ΦΠΑ)
Battery Holder 4xAΑΑ - with Wires
0.55 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 1xAA - with Wires
0.4000 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 2xΑΑ - with Wires
0.4000 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 2xAA - with 9V Clip
0.4000 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 2xAA - with Soldering Lugs
0.4000 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 2xAA - with Wires & Switch
0.80 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Battery Holder 2xAA with JST Connector
0.90 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 3xΑΑ - with Wires
0.55 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 3xAA - with Wires
1.00 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 3xAA - with Wires & Switch
0.80 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 4xΑΑ - with Wires
0.60 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 4xAA - with 9V Clip
0.55 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 4xAA Rectangle - with Wires
0.55 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 4xΑΑ - with Soldering Lugs
0.60 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 4xΑΑ Cube - with Wires
0.55 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 4xAA - with Wires & Switch
0.80 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 5xΑA - με Καλώδια
0.80 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Battery Holder 6xΑΑ
0.80 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 6xAA - with Wires & Cover
0.80 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 6xAA - with 9V Clip
0.80 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 6xAA - με Βύσμα 5.5x2.1
1.90 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 8xΑΑ - with Wires
1.20 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 8xAA - with 9V Clip
1.00 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 10xΑΑ - with Wires
1.70 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 1x18650 για PCB
0.90 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 1x18650 με Καλώδια
0.90 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη - 2x18650 (wire leads)
1.20 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο