Μπαταριοθήκη 4xΑΑ - with Wires
0.6000 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 2xΑΑ - with Wires
0.4000 (με ΦΠΑ)
Βάση Μπαταρίας CR2032
0.2000 (με ΦΠΑ)
9V Battery Clip
0.2500 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 3xΑΑ - with Wires
0.55 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 2xΑΑA - with Wires
0.4000 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 8xΑΑ - with Wires
1.20 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 2xAA - with 9V Clip
0.4000 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 4xAA - with 9V Clip
0.55 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 8xAA - with 9V Clip
1.00 (με ΦΠΑ)
Battery Holder 6xΑΑ
0.8000 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 4xΑΑA Cube - with Wires
0.55 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 1xΑΑA - with Wire
0.4000 (με ΦΠΑ)
Coin Cell Battery Holder - 24.5mm (PTH)
0.7000 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Coin Cell Battery Holder - 24.5mm (PTH) H3.7mm
0.7000 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Μπαταριοθήκη 4xAA Rectangle - with Wires
0.55 (με ΦΠΑ)
Coin Cell Battery Holder - 12mm (SMD)
0.4000 (με ΦΠΑ)
Battery Holder - 1xAA
0.4000 (με ΦΠΑ)
Coin Cell Battery Holder - 12mm (PTH)
0.4000 (με ΦΠΑ)
Coin Cell Battery Holder Breakout - 24.5mm (PTH)
3.50 1.75 (με ΦΠΑ)
Coin Cell Battery Holder - 20mm (Sewable)
1.50 (με ΦΠΑ)
Coin Cell Battery Holder - 2xCR2032 (Enclosed)
2.30 (με ΦΠΑ)
Battery Holder - 1xAAA (PTH)
0.4000 (με ΦΠΑ)
12mm Coin Cell Breakout w/ On-Off Switch
3.40 (με ΦΠΑ)
20mm Coin Cell Breakout w/On-Off Switch (CR2032)
4.30 (με ΦΠΑ)
Battery Holder - 18650 (PTH)
0.8000 (με ΦΠΑ)
Coin Cell Battery Holder - 20mm (PTH)
0.55 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 6xAA - with Wires & Cover
0.8000 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 6xAA - with 9V Clip
0.8000 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 3xAA - with Wires
1.00 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη - 2x18650 (wire leads)
1.30 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 1xAA - with Wires
0.4000 (με ΦΠΑ)