Το φυσικό μας κατάστημα στην Κλεισόβης θα παραμείνει κλειστό λόγω των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες θα αποστέλλονται κανονικά αλλά με καθυστερήσεις στις παραδόσεις λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας στις εταιρίες courier.
 

Voltage Regulators

Φίλτρα
Φίλτρα

FILTERS

Output Voltage
Manufacturer
Availability

voltage regulator is designed to automatically maintain a constant voltage level. A voltage regulator may be a simple "feed-forward" design or may include negative feedback control loops. It may use an electromechanical mechanism, or electronic components. Depending on the design, it may be used to regulate one or more AC or DC voltages.

05-00010588
In Stock
Ships in 24 Hours
0.4000
05-00010586
In Stock
Ships in 24 Hours
0.1500
05-00010587
In Stock
Ships in 24 Hours
0.10
05-90178050
Out of Stock
Product out of stock
0.2500
05-00017660
In Stock
Ships in 24 Hours
1.90
05-00078050
In Stock
Ships in 24 Hours
0.4000
05-00033700
In Stock
Ships in 24 Hours
0.65
05-00078060
In Stock
Ships in 24 Hours
0.4000
05-00078080
In Stock
Ships in 24 Hours
0.4000
05-00078090
In Stock
Ships in 24 Hours
0.3936
05-00078120
In Stock
Ships in 24 Hours
0.4000
05-00078150
In Stock
Ships in 24 Hours
0.4000
05-00078180
In Stock
Ships in 24 Hours
0.4000
05-00078240
In Stock
Ships in 24 Hours
0.4000
05-00078205
Out of Stock
Product out of stock
0.55
05-00078212
In Stock
Ships in 24 Hours
0.55
05-00079050
In Stock
Ships in 24 Hours
0.3000
05-00079120
In Stock
Ships in 24 Hours
0.3000
1 2 3