Μπαταριοθήκη 4xΑΑ - with Wires
0.6000 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 2xΑΑ - with Wires
0.4000 (με ΦΠΑ)
Βάση Μπαταρίας CR2032
0.2000 (με ΦΠΑ)
9V Battery Clip
0.2500 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 3xΑΑ - with Wires
0.55 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 2xΑΑA - with Wires
0.4000 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 8xΑΑ - with Wires
1.20 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 2xAA - with 9V Clip
0.4000 (με ΦΠΑ)
Φωτοβολταϊκή Κυψέλη 1W 80x100cm
4.90 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 4xAA - with 9V Clip
0.55 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 8xAA - with 9V Clip
1.00 (με ΦΠΑ)
Battery Holder 6xΑΑ
0.8000 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 4xΑΑA Cube - with Wires
0.55 (με ΦΠΑ)
Μπαταριοθήκη 1xΑΑA - with Wire
0.4000 (με ΦΠΑ)
SparkFun LiPo Charger Basic - Micro-USB
9.30 (με ΦΠΑ)
Coin Cell Battery Holder - 24.5mm (PTH)
0.7000 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Coin Cell Battery Holder - 24.5mm (PTH) H3.7mm
0.7000 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Μπαταριοθήκη 4xAA Rectangle - with Wires
0.55 (με ΦΠΑ)
Coin Cell Battery Holder - 12mm (SMD)
0.4000 (με ΦΠΑ)
Battery Holder - 1xAA
0.4000 (με ΦΠΑ)
SparkFun Power Cell - LiPo Charger/Booster
23.40 (με ΦΠΑ)
Coin Cell Battery Holder - 12mm (PTH)
0.4000 (με ΦΠΑ)
LiPower - Boost Converter
17.50 (με ΦΠΑ)
SparkFun LiPo Charger Basic - Mini-USB
9.30 (με ΦΠΑ)
SparkFun LiPo Fuel Gauge
11.70 (με ΦΠΑ)
Φωτοβολταϊκή Κυψέλη 10W 33x29cm
18.90 (με ΦΠΑ)
SparkFun LiPoly Fast Charger - 5V Input
23.40 11.70 (με ΦΠΑ)
Li-Ion/Polymer Battery Charger/Balancer - 50W, 5A
30.00 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Coin Cell Battery Holder Breakout - 24.5mm (PTH)
3.50 1.75 (με ΦΠΑ)
Coin Cell Battery Holder - 20mm (Sewable)
1.50 (με ΦΠΑ)
Coin Cell Battery Holder - 2xCR2032 (Enclosed)
2.30 (με ΦΠΑ)
Battery Holder - 1xAAA (PTH)
0.4000 (με ΦΠΑ)