Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 100mA
0.0492 (με ΦΠΑ)
Fuse Holder 5x20
0.2500 (με ΦΠΑ)
Βάση Ασφάλειας 5x20 με Καλώδιο
0.4000 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια PTC 750mA
0.3000 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια PTC 250mA
0.2952 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια PTC 500mA
0.3000 (με ΦΠΑ)
Fuse Holder 5x20 - Panel Mount
0.60 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 200mA
0.0492 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 300mA
0.0492 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 400mA
0.0492 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 500mA
0.0600 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 800mA
0.0492 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 1A
0.0861 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 1.6A
0.0600 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 3A
0.0492 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 4A
0.0492 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 5A
0.0492 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 6A
0.0492 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 250mA
0.0600 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 1.25A
0.0898 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 2A
0.0861 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 10A
0.0898 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 15A
0.0898 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 20A
0.0861 (με ΦΠΑ)
Ασφάλεια Γυαλάκι 5x20 8A
0.0600 (με ΦΠΑ)
Fuse Holder PCB Mount 5x20mm
0.1230 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο