IC Sockets

Φίλτρα
Φίλτρα

Φίλτρα

Αριθμός Pins
Εταιρεία (1)
Διαθεσιμότητα
0.0800
6 Pin, Ninigi, DS1009-06AT1NX, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

0.4000
16 Pin, Ninigi, DS1001-01-16BT1NSF6S, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

0.2000
20 Pin, Ninigi, DS1009-20AT1NX, 0.001kg, Κίνα

Dip socket for 20 pin chip

Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

0.50
20 Pin, Ninigi, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

0.2000
24 Pin, Ninigi, DS1009-24ATIWX, 0.001kg, Κίνα

Dip sockets for all your prototyping needs.  If you've ever had to de-solder a dip part from a circuit board, you know how valuable these are! This is a 600mil wide 24-pin socket.

Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

0.2000
24 Pin, Ninigi, DS1009-24AT1NS, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

0.60
24 Pin, Ninigi, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

0.60
24 Pin, Ninigi, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

0.2000
28 Pin, Ninigi, DS1009-28AT1NS, 0.001kg, Κίνα

Dip sockets for all your prototyping needs.  If you've ever had to de-solder a dip part from a circuit board, you know how valuable these are! This is a 300mil wide 28-pin socket.

Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

0.80
28 Pin, Ninigi, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

0.90
32 Pin, Ninigi, PLCC 32G, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

1.30
44 Pin, Ninigi, PLCC 44G, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

1.50
68 Pin, Ninigi, PLCC 68G, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+