Από 04/01 το φυσικό μας κατάστημα (Κέντρο) θα εξυπηρετεί μόνο επαγγελματίες και από την Reception μας (Άγιο Δημήτριο) θα μπορούν να παραλάβουν την παραγγελία τους μόνο επαγγελματίες.
 
Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες θα αποστέλλονται κανονικά αλλά με καθυστερήσεις στις παραδόσεις λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας στις εταιρίες courier.
FREE SHIPPING for orders over 85.00

Klimate Environment Monitoring Board for BBC micro:bit

This RTC & Klimate board is a Real Time Clock (RTC) and environmental sensor (BME280) interface for the   BBC microbit . The environmental sensor will...
83-00005636
Company: Kitronik
Part Number: 5636
Made in: UK
In Stock
Ships in 24 Hours
No stock in retail store
23.50
Without VAT 18.95
+
WISHLIST COMPARE

DESCRIPTION

This RTC & Klimate board is a Real Time Clock (RTC) and environmental sensor (BME280) interface for the BBC microbit. The environmental sensor will give the ability to measure temperature, barometric pressure and humidity. The RTC will give the ability to read current time and date.

The board produces a regulated 3V supply that is fed into the edge connector to power the inserted BBC micro:bit, removing the need to power the BBC micro:bit directly. The coin cell holder allows a CR2032 battery to power the real time clock to continue keeping time whilst there is no mains power being supplied to the board and BBC micro:bit.

Power to the board can be supplied either via the Terminal blocks or the boards USB connector. Note: This USB connector is only for power supply and not for data transfer.

The micro:bit RTC also has an expansion port for adding additional I2C devices with a 3V supply (for example, an OLED display), and another for extra ZIP LEDs (for example, a ZIP Sticks).

Kitronik have added custom blocks for the RTC & Klimate board to the Microsoft MakeCode editor. The blocks can be added to the editor by; clicking the cog in the top right of the editor. Then select 'Add Package' from the drop down menu. This will open a dialog box with a search field, type Kitronik into the search field. This will bring all of our custom block sets, scroll down to the RTC blocks and select them. The blocks will now be added to your menu and can be used in your programs.

SPECIFICATIONS

 • Voltage Rating: +5.5V Max
 • Typical Current Draw: 14mA
 • Battery Backup: CR2032 3V 200mAh
 • Typical backup battery life in stand-by mode: > 1 year
 • BME280 Operation Range;Pressure: 300hPa – 1100hPa
 • Temperature: -40°C – 85°C
 • Humidity: 0%RH
 • Dimensions: 67.5x62x17.6mm
 • Add Real Time Clock and environmental sensing capabilities to the BBC micro:bit.
 • The coincell battery ensures that the RTC & Klimate board continues to keep time when the board is not connected to a power source.
 • It features and expansion port for 3v I2C devices, such as an OLED display or ZIP LEDs.
 • Write code using the MakeCode Editor.
 • Code with ease, courtesy of the custom blocks that have added to the MakeCode Editor.
 • When the RTC & Klimate board is powered, it will also power the inserted microbit.

FILES

VIDEO

Real Time Clock (RTC) & Klimate Board For micro:bit

We have two new real-time clock boards for the BBC micro:bit, the Real-time Clock board and the Klimate board. Both feature a real-time clock, an edge connector for the micro:bit and an onboard battery holder for a CR2032 battery that keep time when the micro:bit and board have no power. The Klimate board also features atmospheric sensing capabilities. (pressure, temperature, & humidity)