Το φυσικό μας κατάστημα στην Κλεισόβης λειτουργεί με νέο έκτακτο ωράριο Δ-Π 10:00 - 18:00 και το Σάββατο 10:00 - 16:00. Πριν την επίσκεψη σας στο καταστημα ενημερωθείτε για τα μέτρα πρόληψης. Μένουμε όλοι υγιείς.
 
FREE SHIPPING for orders over 85.00

Pimoroni Pirate Audio 3W Stereo Amp HAT

Bring an old radio or set of speakers into the 21st century with Pirate Audio 3W Stereo Amp for Raspberry Pi! Get punchy digital audio through the push-fit...
13-00012934
Company: Pimoroni
Part Number: PIM484
Made in: UK
In Stock
Ships in 24 Hours
Low stock in store
23.50
Without VAT 18.95
+
WISHLIST COMPARE

DESCRIPTION

Bring an old radio or set of speakers into the 21st century with Pirate Audio 3W Stereo Amp for Raspberry Pi! Get punchy digital audio through the push-fit terminals and control your music with the built-in colour LCD and playback control buttons.

The push-fit connectors on Pirate Audio 3W Stereo Amp make it super-simple to connect up a set of speakers, whether they're bookshelf or floor-standing speakers, or the speakers in an old radio. Play crisp digital audio from local files (MP3, FLAC, etc.) or stream from services like Spotify. The combined DAC and amp gives you crisp 24-bit / 192KHz digital audio through your connected stereo speakers (or mixed-down mono through a single channel).

Pirate Audio is a range of all-in-one audio boards for Raspberry Pi, with high-quality digital audio, beautifully-crisp IPS displays for album art, tactile buttons for playback control, and our custom Pirate Audio software and installer to make setting it all up a breeze.

 

NOTES

 • Note that our installer, linked above, does all of the below for you, but if you're an intrepid hacker then you might need to know this stuff!
  • The push-fit connectors require you to push gently on the tab to allow the cable to be inserted / removed. Do this carefully, to avoid breaking the clip!
  • The DAC can be configured by adding dtoverlay=hifiberry-dac to the /boot/config.txt file.
  • There is a DAC enable pin—BCM 25— that must be driven high to enable the DAC. You can do this by adding gpio=25=op,dh to the /boot/config.txt file.
  • The buttons are active low, and connected to pins BCM 5, 6, 16, and 20
  • The display uses SPI, and you'll need to enable SPI through the Raspberry Pi configuration menu.
  • If you want to use these boards with a Pibow Coupé case (either for the Zero / Zero W or Pi 4), then you'll need to use a booster header to raise it up a little.
  • Maximum wire size for the push fit connectors is 0.75mm² (1mm diameter, 18AWG)

SPECIFICATIONS

HAT Type:
 • Audio
Raspberry Compatible:
 • Model 4 B
 • Model 3 B+
 • Model 3 B
 • Model 3 A+
 • Zero
 • Zero W

SPECIFICATIONS

 • MAX98357A DAC / amplifier chip x2
 • Stereo 3W (per channel) audio out
 • Push-fit speaker terminals
 • Switch for stereo / mixed-down mono modes
 • 1.3" IPS colour LCD (240x240px) (ST7789 driver)
 • Four tactile buttons
 • Mini HAT-format board
 • Fully-assembled
 • Compatible with all 40-pin header Raspberry Pi models
 • Dimensions: 65x30.5x9.5mm

FILES

Software

Our Pirate Audio software and installer installs the Python library for the LCD, configures the I2S audio and SPI, and then installs Mopidy and our custom Pirate Audio plugins to display album art and track info, and to use the buttons for playback control.

You can find more detailed instructions here: https://github.com/pimoroni/pirate-audio/tree/master/mopidy or get tonnes more info in our Getting Started with Pirate Audio tutorial.

Here's how to get started:

 1. Set an SD card up with the latest version of Raspbian.
 2. Connect to Wi-Fi or a wired network.
 3. Open a terminal and type the following:
  git clone https://github.com/pimoroni/pirate-audio
  cd pirate-audio/mopidy
  sudo ./install.sh
 4. Reboot your Pi