Intel

Φίλτρα
Φίλτρα

Φίλτρα

Εταιρεία
Διαθεσιμότητα
13.57 6.79
Sparkfun, DEV-13034, 0.0029kg, ΗΠΑ
This I2C Block simply breaks out an I2C bus on the Intel® Edison while level shifting it from 1.8V to your sensors voltage.
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

13.57 6.79
Sparkfun, DEV-13038, 0.0054kg, ΗΠΑ
The GPIO Block is a simple breakout board to bring the GPIO from the Intel® Edison to the user.
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

13.57 6.79
Sparkfun, 0.001kg, ΗΠΑ
This Block adds eight channels of PWM control to the Edison’s I2C bus.
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

20.39 10.20
Sparkfun, 0.001kg, ΗΠΑ
The Intel® Edison is an ultra small computing platform that will change the way you look at embedded electronics.
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+