ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.


Capacitance
Operating Voltage
Availability
05-00916103
In Stock
Ships in 24 Hours
0.0500
05-00916109
In Stock
Ships in 24 Hours
0.0500
05-00916102
In Stock
Ships in 24 Hours
0.1500
05-00916108
In Stock
Ships in 24 Hours
0.2000
05-00925112
In Stock
Ships in 24 Hours
0.04
05-00925120
In Stock
Ships in 24 Hours
0.0500
05-00925104
In Stock
Ships in 24 Hours
0.0600
05-00925111
In Stock
Ships in 24 Hours
0.0600
05-00925118
In Stock
Ships in 24 Hours
0.0800
05-00925102
In Stock
Ships in 24 Hours
0.1500
05-00925110
In Stock
Ships in 24 Hours
0.3000
05-00925117
In Stock
Ships in 24 Hours
0.50