Το φυσικό μας κατάστημα στην Κλεισόβης λειτουργεί με νέο έκτακτο ωράριο Δ-Π 10:00 - 18:00 και το Σάββατο 10:00 - 16:00. Πριν την επίσκεψη σας στο καταστημα ενημερωθείτε για τα μέτρα πρόληψης. Μένουμε όλοι υγιείς.
 
FREE SHIPPING for orders over 85.00

Arduino Nano 33 IoT - ABX00027

by Arduino
An IoT connected IMU sensor in the Nano form factor. The Arduino Nano 33 IoT is the easiest and cheapest point of entry to enhance existing devices...
02-00010386
Gross Weight: 0kg
Company: Arduino
Part Number: ABX00027
Made in: Italy
In Stock
Ships in 24 Hours
No stock in retail store
24.90
Without VAT 20.08
+
WISHLIST COMPARE

DESCRIPTION

An IoT connected IMU sensor in the Nano form factor.

The Arduino Nano 33 IoT is the easiest and cheapest point of entry to enhance existing devices (and creating new ones) to be part of the IoT and designing pico-network applications. Whether you are looking at building a sensor network connected to your office or home router, or if you want to create a BLE device sending data to a cellphone, the Nano 33 IoT is your one-stop-solution for many of the basic IoT application scenarios.

The board's main processor is a low power Arm® Cortex®-M0 32-bit SAMD21. The WiFi and Bluetooth® connectivity is performed with a module from u-blox, the NINA-W10, a low power chipset operating in the 2.4GHz range. On top of those, secure communication is ensured through the Microchip® ECC608 crypto chip. Besides that, you can find a 6 axis IMU, what makes this board perfect for simple vibration alarm systems, pedometers, relative positioning of robots, etc. 

WiFi and Arduino IoT Cloud

At Arduino we have made connecting to a WiFi network as easy as getting an LED to blink. You can get your board to connect to any kind of existing WiFi network, or use it to create your own Arduino Access Point. The specific set of examples we provide for the Nano 33 IoT can be consulted at the WiFiNINA library reference page.

It is also possible to connect your board to different Cloud services, Arduino's own among others. Here some examples on how to get the Arduino boards to connect to: 

 • Arduino's own IoT Cloud: Arduino's IoT Cloud is a simple and fast way to ensure secure communication for all of your connected Things. Check it out here
 • Blynk: a simple project from our community connecting to Blynk to operate your board from a phone with little code
 • IFTTT: see an in-depth case of building a smart plug connected to IFTTT
 • AWS IoT Core: we made this example on how to connect to Amazon Web Services
 • Azure: visit this github repository explaining how to connect a temperature sensor to Azure's Cloud
 • Firebase: you want to connect to Google's Firebase, this Arduino library will show you how 

Note: while most of the above-shown examples are running on the MKR WiFi 1010, both boards have the same processor and wireless chipset, which means it will be possible to replicate them with the Nano 33 IoT. 

Bluetooth and BLE

The communications chipset on the Nano 33 IoT can be both a BLE and Bluetooth® client and host device. Something pretty unique in the world of microcontroller platforms. If you want to see how easy it is to create a Bluetooth® central or a peripheral device, explore the examples at our ArduinoBLE library.

We Make it Open for you to Hack Along

The Nano 33 IoT is a dual processor device that invites for experimentation. Hacking the WiFiNINA module allows you to, for example, make use of both WiFi and BLE / Bluetooth® at once on the board. Yet another possibility is having a super-lightweight version of linux running on the module, while the main microcontroller controls low level devices like motors, or screens. These experimental techniques, require advanced hacking on your side. They are possible via modifying the module's firmware that you can find at our github repositories. 

BEWARE: this kind of hacking breaks the certification of your WiFiNINA module, do it at your own risk.

Related Boards 

If you are looking at upgrading from previous Arduino designs, or if you are just interested in boards with similar functionality, at Arduino you can find: 

 • Arduino MKR WiFi 1010: the Pro version of the Nano 33 IoT, lacks the accelerometer, but includes a battery charger, and the Arduino Eslov connector for external I2C boards. Read more here.
 • Arduino Uno WiFi rev2: the education version of the MKR WiFi 1010, with USB-B connector and embedded accelerometer. Read more here.
 • MKR WiFi 1000: can only run WiFi applications, as it includes a different chipset than the Nano 33 IoT. Read more about it here.

 

SPECIFICATIONS

Microcontroller:
SAMD21 Cortex-M0+ 32bit low power ARM MCU
Operating Voltage:
3.3V
Input Voltage:
3.3-12V
Input Voltage (limits):
6-20V
Digital I/O Pins:
14
Analog Input Channels:
8 (ADC 8/10/12 bit)
PWM Channels:
11 (2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16 / A2, 17 / A3, 19 / A5)
Flash Memory:
256 KB
SRAM:
32KB
Clock Speed:
48 MHz

SPECIFICATIONS

 • Radio module u-blox NINA-W102 (datasheet)
 • Secure Element ATECC608A (datasheet)
 • DC Current per I/O Pin: 7 mA
 • UART: 1
 • SPI: 1
 • I2C: 1
 • Analog Output Pins: 1 (DAC 10 bit)
 • LED_BUILTIN: 13
 • External Interrupts: All digital pins (all analog pins can also be used as interrput pins, but will have duplicated interrupt numbers)
 • USB: Native in the SAMD21 Processor
 • IMU: LSM6DS3 (datasheet)
 • Dimensions:
  • Length: 45mm
  • Width: 18mm
  • Weight: 5gr (with headers)

VIDEO

Arduino Nano 33 BLE Unboxing!