Θέσεις εργασίας

Αποθήκη

Περιοχή: Άγιος Δημήτριος Αττικής

Απασχόληση: Πλήρης απασχόληση

 

Πωλητής Λιανικής

Περιοχή: Αθήνα κέντρο

Απασχόληση: Πλήρης / Μερική απασχόληση

Προυποθέσεις: Γνώση ηλεκτρονικών, μικροελεγκτών Arduino / Raspberry Pi

 

Εξυπηρέτηση πελατών

Περιοχή: Άγιος Δημήτριος Αττικής

Απασχόληση: Πλήρης απασχόληση

Προυποθέσεις: Γνώσεις E.R.P., ηλεκτρονικού υπολογιστή

Επιθυμητή προυπηρεσία σε ηλεκτρονικό κατάστημα

 

Service

Περιοχή: Άγιος Δημήτριος Αττικής

Απασχόληση: Πλήρης απασχόληση

Προυποθέσεις: Γνώσεις 3D εκτύπωσης, Arduino, Raspberry Pi

Επιθυμητή προυπηρεσία σε ανάλογη θέση