Το φυσικό μας κατάστημα στην Κλεισόβης λειτουργεί με νέο έκτακτο ωράριο Δ-Π 10:00 - 18:00 και το Σάββατο 10:00 - 16:00. Πριν την επίσκεψη σας στο καταστημα ενημερωθείτε για τα μέτρα πρόληψης. Μένουμε όλοι υγιείς.
 
FREE SHIPPING for orders over 85.00

Arduino Mega 2560 Rev3

by Arduino

The Arduino Mega 2560 is a microcontroller board based on the ATmega2560 (datasheet). It has 54 digital input/output pins (of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs and 4 UARTs.

02-00010303
Gross Weight: 0.06kg
Warranty: 2 Year Manufacturer Warranty
Company: Arduino
Made in: Italy
In Stock
Ships in 24 Hours
Available in store
42.50
Without VAT 34.27
+
WISHLIST COMPARE

DESCRIPTION

The MEGA 2560 is designed for more complex projects. With 54 digital I/O pins, 16 analog inputs and a larger space for your sketch it is the recommended board for 3D printers and robotics projects. This gives your projects plenty of room and opportunities.

The Arduino Mega 2560 is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins (of which 15 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs (hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started. The Mega 2560 board is compatible with most shields designed for the Uno and the former boards Duemilanove or Diecimila.

The Mega 2560 board can be programmed with the Arduino Software (IDE). For details, see thereference and tutorials.

The ATmega2560 on the Mega 2560 comes preprogrammed with a bootloader that allows you to upload new code to it without the use of an external hardware programmer. It communicates using the original STK500 protocol (reference, C header files).

You can also bypass the bootloader and program the microcontroller through the ICSP (In-Circuit Serial Programming) header using Arduino ISP or similar; see these instructions for details.

The ATmega16U2 (or 8U2 in the rev1 and rev2 boards) firmware source code is available in theArduino repository. The ATmega16U2/8U2 is loaded with a DFU bootloader, which can be activated by:

  • On Rev1 boards: connecting the solder jumper on the back of the board (near the map of Italy) and then resetting the 8U2.
  • On Rev2 or later boards: there is a resistor that pulling the 8U2/16U2 HWB line to ground, making it easier to put into DFU mode. You can then use Atmel's FLIP software (Windows) or the DFU programmer (Mac OS X and Linux) to load a new firmware. Or you can use the ISP header with an external programmer (overwriting the DFU bootloader). See this user-contributed tutorial for more information.

 

NOTES

SPECIFICATIONS

Microcontroller:
ATmega2560
Operating Voltage:
5V
Input Voltage:
7-12V
Input Voltage (limits):
6-20V
Digital I/O Pins:
54
Analog Input Channels:
16
PWM Channels:
15
DC Current per I/O Pin:
40mA
DC Current for 3.3V Pin:
50mA
Flash Memory:
256 KB
SRAM:
8 KB
EEPROM:
4 KB
Clock Speed:
16 MHz

SPECIFICATIONS

  • Architecture: AVR
  • Product Code: A000067
  • PCB size: 101.5 x 53.3mm
  • Weight: 37g

VIDEO

How to blink an LED - Arduino Tutorial

Learn how to blink an LED with Arduino.