Το φυσικό κατάστημα θα παραμείνει κλειστό από 14/8 έως και 19/8. Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες θα αποστέλλονται κανονικά.

Makey Makey - Deluxe Kit
70.00 (με ΦΠΑ)
Makey Makey - Standard Kit
58.50 (με ΦΠΑ)
SparkFun ClockIt
35.00 (με ΦΠΑ)
Qtechknow ArduSensor Learning Kit
64.40 (με ΦΠΑ)
Ultimate Led Kit (65 pcs)
7.90 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
SparkFun Frequency Counter Kit
35.00 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Audio Amplifier Kit - STA540
35.00 (με ΦΠΑ)
H2OhNo! ATtiny Dev Board / Water Alarm
14.00 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
MiniPOV 3 Kit - V 3.0
17.50 (με ΦΠΑ)
Kit Workshop Base for Arduino
30.00 (με ΦΠΑ)
Motor party add-on pack for Arduino
51.70 (με ΦΠΑ)
Drawdio kit
21.50 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
SparkFun Gram Piano Kit
40.00 20.00 (με ΦΠΑ)
Binary Blaster Kit
35.00 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
SparkPunk Sound Kit
41.00 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Sensor Pack 900
43.10 (με ΦΠΑ)
SparkFun Benchtop Power Board Kit
23.40 (με ΦΠΑ)
Electronics Base Kit for Beginners
4.00 (με ΦΠΑ)
SparkFun IoT Starter Kit with Blynk Board
81.50 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
SparkFun RFID Starter Kit
59.90 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
MyoWare Muscle Sensor Development Kit
93.90 (με ΦΠΑ)
Microsoft Azure IoT Starter Kit - SparkFun Thing
46.90 (με ΦΠΑ)
Electronics Starter Kit for Beginners
7.90 (με ΦΠΑ)
SparkFun Beginner Parts Kit
17.80 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
SparkFun Discrete Semiconductor Kit
10.50 (με ΦΠΑ)
Kitronik Light Activated Switch
2.90 (με ΦΠΑ)
Kitronik Heat Activated Switch
2.90 (με ΦΠΑ)
Kitronik LED Torch Kit With Battery
3.90 (με ΦΠΑ)
Kitronik Easy Build Timer Project Kit
3.80 (με ΦΠΑ)
Kitronik Rear Bike Light Project Kit
3.20 (με ΦΠΑ)
Kitronik Colour Changing USB Lamp Kit
3.90 (με ΦΠΑ)
Kitronik White USB Lamp Kit
3.90 (με ΦΠΑ)