Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-5A (Axiomet)
85.00 (με ΦΠΑ)
Laboratory Power Supply 0-30V 10A (Matrix MPS-3010L-1)
199.90 (με ΦΠΑ)
Laboratory Power Supply 0-30V 5A (Matrix MPS-3005D)
124.90 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 3-Καναλιών 0-30V 0-3A (Axiomet)
172.90 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 3-Καναλιών 0-30V 0-5A (Axiomet)
202.90 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-5A (Axiomet)
139.00 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-5A (Axiomet)
99.90 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-5A (Axiomet)
121.90 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-120V 0-1A (Axiomet)
163.00 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-18V 0-3A (Axiomet)
87.00 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-18V 0-3A (Axiomet)
123.90 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 3-Καναλιών 0-30V 0-3A (Axiomet)
211.90 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 3-Καναλιών 0-30V 0-5A (Axiomet)
237.90 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 3-Καναλιών 0-30V 0-5A (Axiomet)
246.00 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-3A (Axiomet)
182.00 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-10A (Axiomet)
127.50 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-10A (Axiomet)
169.90 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-20A (Axiomet)
268.90 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-60V 0-3A (Axiomet)
203.00 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-3A (UNI-T)
65.90 (με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-32V 0-3A (UNI-T)
85.90 (με ΦΠΑ)