Το κατάστημα μας θα λειτουργήσει κανονικά την Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Σάββατο. Θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη και Παρασκευή.
 
Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλές γιορτές.

Electronic Comp

5.20 (inc TAX)
0.25 (inc TAX)
0.30 (inc TAX)
0.02
0.02
0.06 (inc TAX)
0.06 (inc TAX)
0.10 (inc TAX)
0.10 (inc TAX)
0.39 (inc TAX)
0.20 (inc TAX)
0.20 (inc TAX)
0.10 (inc TAX)
0.10 (inc TAX)
0.20 (inc TAX)
0.20 (inc TAX)
1.00 (inc TAX)
0.80 (inc TAX)
0.50 (inc TAX)
0.80 (inc TAX)
0.20 (inc TAX)
1.50 (inc TAX)
1.40 (inc TAX)
0.50 (inc TAX)
0.39 (inc TAX)
0.20 (inc TAX)
03-BOB-11611
34.99 (inc TAX)
USA

This AutoDriver makes it easy to put the L6470 Stepper Driver (a.k.a "dSPIN") to work in your project.

In Stock