Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η εταιρεία μας θα παραμείνει κλειστή
από 8 έως και 20 Αυγούστου.
Όλες οι παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν το παραπάνω διάστημα θα αποσταλούν στις 18 Αυγούστου.
Ceramic Resonator 4MHz
0.2460
32.768 Khz Crystal
0.2952
Out of Stock
Diode 1N4148 Switching Signal
0.0246
Triac MAC97A8 0.6A 600V
0.1968
Buzzer 5V
0.5000
Bridge Rectifier 400V 1Α
0.2000
Bridge Rectifier 600V 35Α
1.70
Bridge Rectifier 200V 35Α
1.55
Bridge Rectifier 50V 8Α
0.6000
Bridge Rectifier 50V 4Α
0.4000
SN754410 H-Bridge 1A
3.00
Diode Rectifier - 1A 800V 1N4006
0.0246
Diode Rectifier - 1A 200V 1N4003
0.0246
Diode Rectifier - 1A 600V 1N4005
0.0246
Diode Rectifier - 1A 100V 1N4002
0.0246
Diode Rectifier - 3A 400V 1N5404
0.0615
PIC16F887 I/P
3.50
PIC16F628A I/P
3.00