Αντίσταση 1/4W Metal 1% 1Mohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 470Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 300Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 330Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 200Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 100Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 82Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 47Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 33Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 22Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 15Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 10Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 4.7Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 3Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 3.3Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 1.2Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 2.2Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 1Kohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 820ohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 680ohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 470ohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 330ohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 220ohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 150ohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 100ohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1/4W Metal 1% 47ohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Αντίσταση 1W Carbon 5% 1Mohm
0.0370 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση Carbon 1/4W 5% 10Mohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση Carbon 1/4W 5% 4.7Mohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση Carbon 1/4W 5% 3.3Mohm
0.01 (με ΦΠΑ)
Αντίσταση Carbon 1/4W 5% 2.7Mohm
0.01 (με ΦΠΑ)