Αντιστάσεις Carbon

Φίλτρα
Φίλτρα

Φίλτρα

Power
Αντίσταση
Εταιρεία
Διαθεσιμότητα
0.0300
Carbon film, THT, 100Ω, 1W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 500Volt, SR PASSIVES, CF1WS-100R, 0.001kg
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.0200
Carbon film, THT, 100KΩ, 0.5 - 1/2W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 350Volt, CF1/2W-100K, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.0200
Carbon film, THT, 10MΩ, 0.5 - 1/2W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 350Volt, CF1/2W-10M, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.0200
Carbon film, THT, 1MΩ, 0.5 - 1/2W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 350Volt, CF1/2W-1M, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.0200
Carbon film, THT, 2.2KΩ, 0.5 - 1/2W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 350Volt, CF1/2W-2K2, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.0200
Carbon film, THT, 4.7KΩ, 0.5 - 1/2W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 350Volt, CF1/2W-4K7, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.0200
Carbon film, THT, 330Ω, 0.5 - 1/2W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 350Volt, 05-RES-00104, 0.000276kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.0200
Carbon film, THT, 680Ω, 0.5 - 1/2W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 350Volt, CF1/2W-680R, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.0200
Carbon film, THT, 390Ω, 0.5 - 1/2W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 350Volt, CF1/2W-390R, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.0200
Carbon film, THT, 10KΩ, 0.5 - 1/2W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 350Volt, 05-RES-00471, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.0200
Carbon film, THT, 1KΩ, 0.5 - 1/2W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 350Volt, CF1/2W-1K, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.0200
Carbon film, THT, 470KΩ, 0.5 - 1/2W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 350Volt, CF1/2W-470K, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.0200
Carbon film, THT, 220Ω, 0.5 - 1/2W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 350Volt, SR PASSIVES, CF1/2W-220R, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.0200
Carbon film, THT, 3.3KΩ, 0.5 - 1/2W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 350Volt, CF1/2W-3K3, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.0370
Carbon film, THT, 10Ω, 1W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 500Volt, SR PASSIVES, CF1WS-10R, 0.001kg, Breadboard Friendly
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.04
Carbon film, THT, 15Ω, 1W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 500Volt, SR PASSIVES, CF1WS-15R, 0.001kg
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.0370
Carbon film, THT, 120Ω, 1W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 500Volt, SR PASSIVES, CF1WS-120R, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".


0.0370
Carbon film, THT, 220Ω, 1W, Ανοχή: ±5%, Max. Operating Voltage: 500Volt, SR PASSIVES, CF1WS-220R, 0.001kg, Κίνα
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
+

Η ελάχιστη ποσότητα είναι "10".

1 2 3 4 5 6 7 8