ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.


Liquid / Flow

Φίλτρα
Φίλτρα

FILTERS

Sensor Type
Communication Protocol
Interface
Typical Input Voltage
Manufacturer (1)
Availability
  • A flow meter is an instrument used to measure linear, nonlinear, mass or volumetric flow rate of a liquid or a gas.
  • The Level Sensor is a great way to measure the level of a liquid. It has a resistive output that varies with the level of the fluid or with mechanical floats, and easily interfaces with electronic control systems.