Υπερύθρων

Φίλτρα
Φίλτρα

Φίλτρα

Τύπος Αισθητήρα
Πρωτόκολλο Eπικοινωνίας
Διασύνδεση
Τυπική Τάση Εισόδου
Εταιρεία (1)
Διαθεσιμότητα
Οι αισθητήρες υπερύθρων είναι ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον τους. Η αλλαγή μπορεί να είναι χρώματος, θερμοκρασίας, υγρασίας, ήχου, θερμότητας κλπ. Αισθάνονται την αλλαγή και λειτουργούν αναλόγως. Στους αισθητήρα αισθητήρες υπερύθρων υπάρχει ο πομπός και ανιχνευτής. Ο πομπός εκπέμπει τις υπέρυθρες ακτίνες και ο ανιχνευτής τις ανιχνεύει.