Χρώματος / Φωτός

Φίλτρα
Φίλτρα

Φίλτρα

Τύπος Αισθητήρα
Πρωτόκολλο Eπικοινωνίας
Διασύνδεση
Τυπική Τάση Εισόδου
Εταιρεία (1)
Διαθεσιμότητα
Οι αισθητήρες φωτός αναφέρονται ως τύποι φωτοανιχνευτών ή φωτοαισθητήρων. Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες αυτών των αισθητήρων. Οι αισθητήρες φωτός ανιχνεύουν την πυκνότητα του φωτός αλλά δεν καταγράφουν εικόνες. Οι πιο συνηθισμένοι αισθητήρες φωτεινής πυκνότητας είναι: Φωτοδίοδοι (LDR Light Dependent Resistors) και φωτοαντιστάσεις. Η φωτοδίοδος είναι ικανή να μετατρέπει το φως είτε σε ρεύμα είτε σε τάση. Η φωτοαντίσταση είναι μία αντίσταση η οποία μειώνεται με την αυξανόμενη ένταση του φωτός.
19-00019088
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
0.2000
19-00011019
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
19.90
19-00019843
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
3.00
39-00013305
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
3.60
19-00010171
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
1.50
19-00010110
Διαθέσιμο
Αποστολή σε 24 ώρες
1.50