ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.


Imaging

Φίλτρα
Φίλτρα

FILTERS

Sensor Type
Interface
Manufacturer (1)
Availability
An image sensor or imaging sensor is a sensor that detects and conveys the information that constitutes an image. Image sensors are used in electronic imaging devices of both analog and digital types, which include digital cameras, camera modules, medical imaging equipment, night vision equipment such as thermal imaging devices, radar, sonar, and others.