Ρεύματος

Φίλτρα
Φίλτρα

Φίλτρα

Τύπος Αισθητήρα
Πρωτόκολλο Eπικοινωνίας
Διασύνδεση
Εταιρεία (1)
Διαθεσιμότητα
Ένας αισθητήρας ρεύματος είναι μια συσκευή που ανιχνεύει ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα καλώδιο και παράγει ένα σήμα ανάλογο προς το ρεύμα αυτό. Το παραγόμενο σήμα μπορεί να είναι αναλογική τάση ή ρεύμα ή ακόμα και ψηφιακή έξοδος. Το παραγόμενο σήμα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση του μετρημένου ρεύματος σε ένα αμπερόμετρο ή μπορεί να αποθηκευτεί για περαιτέρω ανάλυση σε ένα σύστημα συλλογής δεδομένων ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο.